เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรโยธา, วิศวกรก่อสร้าง
Application Engineer-โยธา
ลักษณะงานโดยสรุป 1) ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบริการของบริษัทฯ 2) นำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจใช้บริการของบริษัทฯได้ 3) ประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4) ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า 5)ออกแบบและตรวจสอบระบบงานที่ได้รับมอบหมาย 6)ถอดแบบและคำนวนปริมาณงานได้
16 กรกฎาคม 2561
วิศวกรโยธา
1. ออกแบบคำนวนโครงสร้างอาคาร 2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3. การจัดการก่อสร้างภาคสนาม
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท เจนิช แปลน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
High Rise QA (Condo)
1. กำหนดและควบคุมแผนการตรวจประเมินคุณภาพของโครงการแนวสูง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ปรับปรุงมาตรฐานการตรวจประเมินและควบคุมคุณภาพโครงการแนวสูงอย่างต่อเนื่อง 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการควบคุมและตรวจประเมินคุณภาพของโครงการแนวสูง 4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและตรวจประเมินให้สอดคล้องแผนงานโครงการแนวสูง 5. พัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานที่รับผิดชอบให้มีมาตรฐาน และเสนอแนะวิธีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อ
16 กรกฎาคม 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
วิศวกรบริการหลังการขาย (High Rise After Sales Service Center Specialist)
- ให้คำปรึกษาเรื่องบ้านในช่วงหลังการขายในด้าน ไฟฟ้า ประปา และเครื่องกล - วิเคราะห์และประเมินงานซ่อม - วางแผนและจัดระบบการดำเนินการเข้าซ่อมแซม - ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมซ่อมแซม - วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้างจากข้อมูลการซ่อม - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมา
16 กรกฎาคม 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Project Manager (High Rise)
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา • วางแผนและกำกับการดูแลการใช้งบประมาณ • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ • บริหารคุณภาพงานก่อสร้าง,
16 กรกฎาคม 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
Site Engineer (งานบ้านเดี่ยว,Town Home พื้นที่กรุงเทพ,ปริมณฑล)
ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานและดูแลให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน :- • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด • ติดต่อประสานงานกับ Vendor เพื่อนำวัสดุเข้าหน้างาน • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการ • วางแผนการนำวัสดุเข้าหน้างาน • วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมาสามารถทำงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด • รายงานความก้าวหน้างานให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ • ตรวจรับงานและการเบิกจ่ายงวดงานของผู้รับเหมา • ร่วมตรวจส
16 กรกฎาคม 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Senior Project Engineer (บ้านเดี่ยว)
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ • บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานและดูแลงานส่วนกลาง • กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่าง ๆ เป็นต้น
16 กรกฎาคม 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : -   เงินเดือน : N/A
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Assistant Project Manager) ดูแล จ.ลพบุรี และ จ.ขอนแก่น
จัดทำรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ การใช้เครื่องจักรและกำลังพล ควบคุมและตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการ ร่วมพิจารณาแบบก่อสร้างและให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงแบบก่อสร้าง แก้ไขปัญหางานก่อสร้างในสนาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานในโครงการให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา ตรวจสอบ เร่งรัด ความก้าวหน้าในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ประสานงานกับเจ้าของงานหรือวิศวกรผู้ควบคุม ผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปและปิดโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบ
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1069 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 107 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560