เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด
ร้าน Kerry express สาขา บางโฉลง (บางนาตราด กม.11) รับสมัคร ผู้จัดการร้าน
ดูแลความเรียบร้อยของงาน ดูแลลูกค้า ตามงาน ดูแลพนักงาน ประสานงานส่วนกลาง มีทักษะการสื่อสารดี บุคคลิกภาพมีความเป็นผู้นำ มีทัศนะคติที่ดีต่อการให้บริการ มีทักษะในการบริหารจัดการ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สื่อสารภาษาอังกฤษได้ รายได้เริ่มต้น เดือนละ 16,000 บาท++/ เดือน มีเบี้ยขยัน / ประกันสังคม / โบนัสทุก 6 เดือน ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน วันจนทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 18.30 น.
23 เมษายน 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งไว ซีคอน
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 ++ (ตามประสบการณ์ และความสามารถ)
Product & Markrting Dovelopment
วิเคราะห์ตลาดเพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับทีมขาย
23 เมษายน 2561
รองผู้จัดการประจำร้านค้าปลีก (สาขา The Column ท่าข้าม) ด่วนเปิดใหม่!
(1) ดูแลและควบคุมมาตรฐานของสาขา รวมถึงบุคลากร (2) ดูแลและดำเนินงานตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบให้
23 เมษายน 2561
ผู้จัดการประจำร้านค้าปลีก (สาขา The Column ท่าข้าม-พระราม2) ด่วนเปิดใหม่!
(1) บริหารและควบคุมการทำงานของทุกส่วนงานในสาขาตามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ (2) ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขาย และควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงบริหารจัดการยอดขาย และควบคุมยอดสูญเสีย (3) ดูแล ให้คำแนะนำ และอบรมการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) บริหารดูแลพนักงานในแผนกเรื่องการทำงาน การเข้า-ออกงาน เวลาพัก การตั้งและวางแผนกะงาน รอบเวลาการทำงาน การสรรหาและคัดเลือก การกระตุ้น สร้างบรรยาการในการทำงาน การมอบหมายงาน การให้คุณ ใ
23 เมษายน 2561
รองผู้จัดการประจำร้านค้าปลีก (สาขาตลาดร่มไทร ซอยด่านสำโรง) ด่วนเปิดใหม่!
(1) ดูแลและควบคุมมาตรฐานของสาขา รวมถึงบุคลากร (2) ดูแลและดำเนินงานตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบให้
23 เมษายน 2561
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000
ผู้จัดการประจำร้านค้าปลีก (สาขาตลาดร่มไทร ซอยด่านสำโรง) ด่วนเปิดใหม่!
(1) บริหารและควบคุมการทำงานของทุกส่วนงานในสาขาตามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ (2) ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขาย และควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงบริหารจัดการยอดขาย และควบคุมยอดสูญเสีย (3) ดูแล ให้คำแนะนำ และอบรมการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) บริหารดูแลพนักงานในแผนกเรื่องการทำงาน การเข้า-ออกงาน เวลาพัก การตั้งและวางแผนกะงาน รอบเวลาการทำงาน การสรรหาและคัดเลือก การกระตุ้น สร้างบรรยาการในการทำงาน การมอบหมายงาน การให้คุณ ใ
23 เมษายน 2561
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-25,000
รองผู้จัดการประจำร้านค้าปลีก (สาขา ตลาดเก้าแสน-อ้อมน้อย) ด่วนเปิดใหม่!
(1) ดูแลและควบคุมมาตรฐานของสาขา รวมถึงบุคลากร (2) ดูแลและดำเนินงานตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบให้
23 เมษายน 2561
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000
ผู้จัดการประจำร้านค้าปลีก (สาขา ตลาดเก้าแสน-อ้อมน้อย ) ด่วนเปิดใหม่!
(1) บริหารและควบคุมการทำงานของทุกส่วนงานในสาขาตามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ (2) ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขาย และควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงบริหารจัดการยอดขาย และควบคุมยอดสูญเสีย (3) ดูแล ให้คำแนะนำ และอบรมการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) บริหารดูแลพนักงานในแผนกเรื่องการทำงาน การเข้า-ออกงาน เวลาพัก การตั้งและวางแผนกะงาน รอบเวลาการทำงาน การสรรหาและคัดเลือก การกระตุ้น สร้างบรรยาการในการทำงาน การมอบหมายงาน การให้คุณ ใ
23 เมษายน 2561
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-25,000
ผู้จัดการประจำร้านค้าปลีก (สาขาตลาดคู่สร้าง-สุขสวัสดิ์)
(1) บริหารและควบคุมการทำงานของทุกส่วนงานในสาขาตามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ (2) ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขาย และควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงบริหารจัดการยอดขาย และควบคุมยอดสูญเสีย (3) ดูแล ให้คำแนะนำ และอบรมการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) บริหารดูแลพนักงานในแผนกเรื่องการทำงาน การเข้า-ออกงาน เวลาพัก การตั้งและวางแผนกะงาน รอบเวลาการทำงาน การสรรหาและคัดเลือก การกระตุ้น สร้างบรรยาการในการทำงาน การมอบหมายงาน การให้คุณ ใ
23 เมษายน 2561
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-25,000
ผู้จัดการประจำร้านค้าปลีก (สาขานิคมฯบางพลี จ.สมุทรปราการ)
(1) บริหารและควบคุมการทำงานของทุกส่วนงานในสาขาตามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ (2) ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขาย และควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงบริหารจัดการยอดขาย และควบคุมยอดสูญเสีย (3) ดูแล ให้คำแนะนำ และอบรมการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) บริหารดูแลพนักงานในแผนกเรื่องการทำงาน การเข้า-ออกงาน เวลาพัก การตั้งและวางแผนกะงาน รอบเวลาการทำงาน การสรรหาและคัดเลือก การกระตุ้น สร้างบรรยาการในการทำงาน การมอบหมายงาน การให้คุณ ใ
23 เมษายน 2561
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-25,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1455 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 146 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560