เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ / International Business Development Officer
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ค้นหา ติดต่อ ประสานงาน กับบริษัท ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก สินค้าชนิดต่างๆในต่างประเทศ 2. งานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า และ ส่งออก สินค้าชนิดต่างๆ
17 กุมภาพันธ์ 2561
Perfect Home Resort
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามวุฒิ และ ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ อาวุโส / Senior Project Development Officer
หน้าที่รับผิดชอบ 1. บริหาร จัดการ กำกับ ดูแล ทีมงาน ในการสำรวจ ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท 2. กำกับ ดูแล ทีมงานในการติดต่อ ประสานงาน ประชุม วางแผน ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กรในการ จัดทำ Project Feasibility Study 3. ตรวจสอบ Final Project Feasibility Study 4. Project Feasibility Study Presentation
17 กุมภาพันธ์ 2561
Perfect Home Resort
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามวุฒิ และ ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ / Project Development Officer
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ติดต่อ ประสานงาน ประชุม วางแผน ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร 2. สำรวจ ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท 3. จัดทำเล่ม Project Feasibility Study
17 กุมภาพันธ์ 2561
Perfect Home Resort
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามวุฒิ และ ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ (ISO System Officer)
1. มีความรู้และจบหลักสูตรอบรมด้านบริหารคุณภาพ ได้แก่ ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 2. ประสานงานตรวจสอบและทบทวนงานสร้างและพัฒนาระบบเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ในระบบ 3. มีความสามารถด้านการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี 4. ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสามารถตรวจสอบไซต์งานในบางเวลา 5.มีประสบการณ์ด้าน QMR จะเพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท คินเดน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่กำกับดูแล
- ตรวจทานและให้ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด - ให้คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็น ของพนักงานให้การปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดการเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ที่
17 กุมภาพันธ์ 2561
Operation manager
1. วิเคราะห์ปัญหางานบริการ และการประสานงาน 2. ปลูกจิตสำนึก ให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้านงานบริการ 3. ตรวจสอบ และกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริการลูกค้า และการประสานงาน ระหว่างแผนก 4. สรรหา พนักงานบริการและปฏิบัติการ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
17 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ ISO
- ดำเนินการควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001 : 2008 ของบริษัท - จัดทำ ตรวจทาน การขอแก้ไข ยกเลิกเอกสารคุณภาพ แจกจ่าย เรียกคืนเอกสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ดำเนินการติดตามระบบเอกสารคุณภาพ - งานอื่นๆทีไ่ด้รับมอบหมาย
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 - 18,000
ผู้ช่วย QMR,EMR
เป็นผู้ช่วย QMR ในการประสานงานเรื่องต่ออายุระบบคุณภาพ ดำเนินการตามระบบคุณภาพ ร่วม Audit ตามที่ QMR มอบหมาย รับผิดชอบงานในส่วนงานส่งเสริมคุณภาพ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ ISO
- กำกับดูแลเอกสารและการปฏิบัติตามมาตฐาน ISO - วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง ระบบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไททัน โพลีเทค จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 216 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 22 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560