หางาน สมัครงาน > สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง ประเมินราคา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
สถาปัตยกรรม, ออกแบบตกแต่ง, ประเมินราคา
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา(Estimate)
   1.ประเมินราคาตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.จัดหาและจัดทำคุณสมบัติของอุปกรณ์ได้
30 มีนาคม 2560
พนักงาน Visual Merchandising (ประจำสาขาบางบัวทอง)
   1.ดูแลงานด้านการออกแบบตกแต่ง การจัดเรียง Display 2.ออกแบบงานและตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม เหมาะสมตรง Concept เพื่อส่งเสริมภาพรวมของร้าน 3.ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อภายในและภายนอกบริษัท 4.สามารถเดินทางเพื่อติดตี้งและตรวจสอบหน้างานตามสาขาได้ 5.งานอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย
30 มีนาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3 อัตรา    เงินเดือน : ตามโครงส้ราง
พนักงาน Visual Merchandising (ประจำสาขาบางบัวทอง)
   1.ดูแลงานด้านการออกแบบตกแต่ง การจัดเรียง Display 2.ออกแบบงานและตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม เหมาะสมตรง Concept เพื่อส่งเสริมภาพรวมของร้าน 3.ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อภายในและภายนอกบริษัท 4.สามารถเดินทางเพื่อติดตี้งและตรวจสอบหน้างานตามสาขาได้ 5.งานอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย
30 มีนาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วิศวกรงานสถาปัตยกรรม
   ตรวจสอบงานก่อสร้างทางด้านโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ณ ไซท์งานก่อสร้าง ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และ เจ้าของโครงการ
30 มีนาคม 2560
บริษัท นนท์พุฒ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ไม่เกิน 40,000
เจ้าหน้าประเมินราคา
   ประเมินราคา และเป็นผู้แนะนำวัสดุเวลาออกไปพบลูกค้า ดูหน้างานต่างๆ
30 มีนาคม 2560
บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Interior Designer
   -ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้างภายใน ภายใต้ Concept ที่ตั้งไว้ -มีประสบการณ์งานออกแบบโดยตรง -นำเสนองานออกแบบภายในได้ ตาม Requirement ลูกค้า -จัดทำเอกสารแบบสำหรับนำเสนอลูกค้าและประกวดราคา -ประสานงานกับผู้ออกแบบตกแต่งภายในอื่นๆ ผู้รับเหมาและ Suppliers -ประสานงานกับทางโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ -Brief-Drawing- Modeling- Rendering- Presentation -เน้นงาน Classic Style
30 มีนาคม 2560
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Architecture (สถาปนิก)ด่วนมาก!!!!
   -ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้างภายใต้คอนเซ็ปที่ตั้งไว้ -พบปะลูกค้าและนำเสนองานออกแบบได้ตามRequirement -จัดทำเอกสารแบบสำหรับนำเสนอลูกค้าและประกวดราคา -ประสานกับผู้ออกแบบตกแต่งอื่นๆ ผู้รับเหมา Suppliers -ประสานงานกับทางโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ
30 มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่ควบคุมปริมาณ / Senior QS
   1.เข้าตรวจสอบพื้นที่หน้างาน โดยรวบรวมข้อมูลงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงจากหน้างาน สรุปเป็นรายงานส่งผู้บังคับบัญชา 2.ตรวจสอบปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอเจ้าของโครงการ สรุปขออนุมัติ 3.ติดตามข้อมูล,เอกสารอนุมัติงานเปลี่ยนแปลง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของโครงการ 4.จัดทำข้อมูล Back up งานที่เปลี่ยนแปลง ลงในตาราง Cost Control Sheet ร่วมกับแผนกควบคุมต้นทุนงบประมาณและประมาณราคา เพื่อควบคุมต้นทุนต่างๆ ในงานเพิ่ม-ลด ที่จะเกิดขึ้น 5.ตรวจสอบรายการ ปริมาณและราคาของผู้รับเหมาช่วง ที่เกิดจ
30 มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน ด่วน!!
   1. เข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงแบบและดูสถานที่ร่วมกับประมาณราคาก่อนเสนอราคา 2. ร่วมประชุม Kick off เมื่อเริ่มโครงการ 3. ประสานงานกับผู้ออกแบบ เรื่องแบบและการอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ 4. ทำรายงานสรุปปัญหาต่าง ๆ ในโครงการให้หัวหน้าแผนก และผู้บริหารระดับสูง 5. เข้าร่วมประชุม Site และสรุปรายละเอียดส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
30 มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่วางแผนและประเมินผลโครงการ
   1.ช่วยจัดทำแผนโครงการและประสานงานร่วมกับฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายการผลิต และแผนกเขียนแบบในการตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2.ช่วยตรวจสอบและติดตามการทำงานให้ได้งานที่มีคุณภาพ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 3.ช่วยกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานและตรวจสอบ 4.ควบคุมการแจกจ่าย ทบทวนคู่มือคุณภาพ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 5.เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามวาระของฝ่ายและบริษัทฯ 6.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัง
30 มีนาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 495 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 50 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560