เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
ฝ่ายบุคคลและแรงงานสัมพันธ์(ESC)@เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ | โรบินสัน ซีคอนสแควร์
1. รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ด้านงานบุคคล ระดับพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2. ดูแลกฏระเบียบให้กับพนักงานของสาขา เวลาเข้าออก ,การแต่งกาย ,การเบิกจ่าย ,สวัสดิการ ,ยูนิฟอร์ม 3. ในบริการด้านกิจกรรมบุคคล ตั้งแต่พนักงานเข้าเริ่มงาน ขณะปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการทำงาน 4. มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเสนอ ปรับปรุง วิธีการดูแลพนักงานของสาขานั้นๆ ให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 5. ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งหมด เช่น ห้องพยาบาล จุดพักผ่อน ห้องอาหาร จุดน้ำดื่ม ฯลฯ 6. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ของ HR เช่น การสรรหา ,
20 กันยายน 2561
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้าง
1.ดูแลกระบวนการสรรหาว่าจ้างพนักงานในทุกตำแหน่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด 2.นำเสนอวิธีการ เทคนิคและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสรหาว่าจ้าง 3.ดูแลกระบวนการการลาออกของพนักงานให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด 4.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง 5.จัดทำ ปรับปรุง JD ให้เป็นปัจจุบัน
20 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
- ดูแลการสรรหาพนักงานและคัดเลือกบุคลากร - ดูแลรวบรวมการบันทึกเวลา เข้า-ออก ของพนักงาน ขาด ลา มาสาย - คำนวณเงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร, จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน - ทำรายงาน ภงด.1 และประกันสังคม พร้อมยื่นแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับทุกหน่วยงาน และการสื่อสารต่างๆภายในบริษัท - จัดทำการประเมินผล การผ่านทดลองงาน และการประเมินผลปร
20 กันยายน 2561
บริษัท ซูโมโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (HR Officer)
1.ดูแลงานสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 2.ดูแลและประสานงานด้านฝึกอบรมภายในและภายนอก 3.ติดต่องานราชการที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กันยายน 2561
บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15000-20000
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (Administrator Officer)
1.ดูแลงานระบบการสต็อคสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน 2.ดูแลงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร 3.ดูแลเว็ปไซด์เฟสบุ๊คของบริษัท 4.จัดทำเอกสารภายในและภายนอกตามที่ได้รับหมาย 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กันยายน 2561
บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
หน้าที่และความรับผิดชอบในงาน 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการอบรมของพนักงานทุกระดับ 2. ควบคุมดูแลแผนพัฒนารายบุคคลให้เป็นไปตาม Career Path 3. วางแผนการฝึกและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 4. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีและออกแบบโครงการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ TRM 5. ทำ Individual Development Plan ร่วมกับแผนก HR 6. ทำเบิก-จ่ายอนุมัติวงเงินการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 7. ควบคุมดูแลทีมสอนให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม 8. สรุปข้อมูลการฝึกอบรมรายงานต่อผู้บังคับบัญชารายเดือน รายไตรมาส และรายปี นำเสนอต่อผู้บริห
20 กันยายน 2561
บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ดำเนินงานด้านบริหารจัดการทรัพยากร ด้านการพัฒนาทรัพยากร งานสรรหา/ว่าจ้างบุคลากร บริหารค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ การพัฒนาและฝึกอบรม ประกันสังคม ด้านระเบียบปฏิบัติ และปรับปรุงพัฒนาฝ่ายทรัพยากรบุคคลในด้านระบบงานและเครื่องมือที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ วางแผนงานด้านทรัพยากรเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายของบริษัท
20 กันยายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงการสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- การสรรหาบุคลากร การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานและการจ้างงาน
20 กันยายน 2561
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
สรรหาพนักงาน คิดเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง,โอที พนักงานเข้า-ออก ยื่นประกันสังคม กฏระเบียบต่างๆ กฏหมายแรงงาน
20 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (ด่วน ที่สุด ) !!!!!
ดูเรื่องกฎระเบียบ งานด้านความประพฤติ การปฎิบัติงาน ผ่านกล้องวงจรปิด ช่วยในเรื่องการตรวจสอบชี้วัดและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 กันยายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1281 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 129 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560