หางาน สมัครงาน > บุคคล ฝึกอบรม Training

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
   วางแผนเชิงกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย จัดสรรทรัพยากรภายในหน่วยงาน ควบคุมและติดตามงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานและจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนางาน งานมวลชลสัมพันธ์ งานประสานงานบุคคลผู้มีส่วนได้เสียกับโรงงาน งานควบคุมทางด้านระบบ Safety และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2560
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน)
   1. มีความสามารถในการบริหารงานบุคคลทั้ง HRM และ HRD 2. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและงานบริหารงานบุคคลทั้งหมดเป็นอย่างดี 3. กำหนดและวางแผนงานยุทธศาสตร์ต่างๆในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร 4. มีเกณฑ์/วิธีและเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมและรวดเร็ว 5. นำเสนอประวัติและผลฯของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาอัตราค่าจ้างและระดับที่เหมาะสม 6. อบรมปฐมนิเทศพนักงาน จัดทำเอกสารประวัติพนักงาน,เอกสารสัญญาจ้าง และเอกสารอื่นๆ 7. จัดทำประเมินผลการทำงานตา
26 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
   1. สรรหาเจ้าหน้าที่ 2. รับสมัครงาน 3. สัมภาษณ์เบื้องต้น 4. จัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ 5. จัดทำทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ 6. ประเมินผลการทดลองงาน 7. จัดทำสัญญาบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ 8. การลาออกของเจ้าหน้าที่ 9. ประสานงานและจัดส่งเอกสารต่างๆภายในหน่วยงาน 10.ตรวจเช็คเวลาปฏิบัติงานของพนักงานประจำและพนักงาน Parttime 11.แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ (สพ.6/สพ.9)เข้าใหม่-ลาออก 12.แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคม เข้า-ออก ประจำเดือน 13.รวบรวมจัดทำข้อมูลเพื่อประชุม HEC ประจำเดือ
26 พฤษภาคม 2560
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโคร้งสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
   1. ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่เบื้องต้น 2. Orientation และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ของพนักงานใหม่ 3. จัดทำ จัดเก็บรายงาน และเอกสารต่างๆ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2560
บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
   ดูแล ระบบงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ,ทำโครงสร้างอัตรากำลังคน,ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบรมพนักงานได้
26 พฤษภาคม 2560
บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
จังหวัด มุกดาหาร
อัตรา : 1ตน.   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Store training operation)
   1.อบรมพนักงานตามหลักสูตรของบริษัท 2.มีทักษะในการพูดและการนำเสนอและสรุปผลการอบรมหลักสูตรส่งสำนักงานใหญ่ 3.มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลได้ดี 5.สนับสนุนการทำงานของสาขาและสนับสนุนนโยบายของบริษัท 6.ติดตามผลหลังการอบรม 7.ดูแลทรัพย์สินศูนย์ฝึกอบรม
26 พฤษภาคม 2560
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
หัวหน้าแผนก-ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายฝึกอบรม
   1. รับผิดชอบในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรและคู่มือสื่อการสอนประเภท Multi media 2. วางแผนและจัดทำตารางการอบรมทั้งประสานงานเพื่อให้การฝึกอบรมสัมฤทธิ์ผล 3. วิเคราะห์และประเมินผลหลักสูตรเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนา 4. วางแผนและจัดทำ Presentation ทุกประเภทและแผนกฝึกอบรม 5. จัดทำ Certify program รวมทั้งแบบทดสอบ เพื่อใช้ในการ Certify พนักงานสาขา 6. บริหารค่าใช้จ่ายของแผนกให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด 7. รับผิดชอบงานนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2560
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
รับสมัครพนักงานธุรการประจำอพาร์ทเม้นท์ มีที่พัก เงินเดือน 12000-25000 บาท/เดือน มีตำแหน่งที่สามารถสื่อสา่รภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ และตำแหน่งที่ไม่ต้องใช้ภาษา
   เราเป็นบริษัทที่มั่นคงประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์กึ่งโรงแรมให้เช่ามากกว่า 20 ปีต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้ 1.ธุรการประจำอพาร์ทเม้นต์ ระดับพนักงานทั่วไป-ระดับหัวหน้า (เพศหญิงอายุตั้งแต่ 20-45 ปี) 2.โอเปอร์เรเตอร์ Operator (เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20-45 ปี) 3.แม่บ้านประจำอพาร์ทเม้นท์ (เพศหญิงไม่เกิน 40 ปี) 4.ช่างซ่อมบำรุงประจำอพาร์ทเม้นท์ ( เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี) ***พนักงานทุกตำแหน่งต้องการทำแบบทดสอบและสอบสัมภาษณ์***
26 พฤษภาคม 2560
บริษัท ชัยนำวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000-25,000
เจ้าหน้าที่เงินเดือน
   - ดูแลควบคุมการบันทึกค่าจ้างและค่าล่วงเวลา - ตรวจสอบค่าจ้างและค่าล่วงเวลาที่จ่าย จากโปรแกรมเงินเดือน - จัดทำรายงานการจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลา และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
26 พฤษภาคม 2560
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ
   *บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคล และธุรการทั้งระบบ*
26 พฤษภาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1464 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 147 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560