เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
โรงงาน, การผลิต, ควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ด่วน)
-ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐาน การวางAction plan ในการเข้าตรวจคุณภาพงาน นัดหมายลูกค้าก่อนเข้าตรวจคุณภาพงาน เก็บเอกสารใบลงเวลา เอกสารบริษัท และประสานงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
25 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่ผลิต (Production)
- กำหนดเป้าหมาย และแผนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบาย - ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย และตรงตามที่บริษัทกำหนด - ปฏิบัติตามระบบของ ISO ในกระบวนการผลิต - บริหารจัดการปริมาณงานและปริมาณคนให้เหมาะสม - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ - ควบคุมการใช้วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง ตลอดจนวางแผนการสั่งซื้อให้เหมาะสม และทันตามเวลาที่กำหนด - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามแผนงานที่ตั้งไว้
25 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 4   เงินเดือน : 14,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer)
รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจวัด ส่วนผสม สารเคมีและบรรจุภัณฑ์ก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตามกฎหมาย
25 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Officer)
- ตรวจสอบ และ ดูแลระบบคุณภาพ - ตรวจสอบไลน์ผลิต - ตรวจเช็ค วัตถุดิบ และ บรรจุภัณฑ์ ก่อนรับเข้า - ตรวจเช็คสินค้าก่อนปล่อยออก
25 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
-ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าตามนโยบายบริษัทฯ -คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวโน้มของตลาด -นำความรู้มาประยุกต์ใช้และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน โดยพิจารณาทั้งทางด้านต้นทุนกรรมวิธีการผลิต ความปลอดภัย และสอดคล้องทางกฏหมาย -ดูแลจัดทำสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในเป็นปัจจุบัน -ทวนสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ผลต่อคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพ และทางด้านจุลินทรีย์ -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าส่วนผลิต ประจำโรงงาน สาขาแหลมฉบัง
- ดูแลระบบการผลิตทั้งระบบ - ควบคุม กำหนดแผนงาน และวางกลยุทธ์การผลิตให้มีประสิทธิภาพ - กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา - ปฏิบัติตามระบบของ ISO ในกระบวนการผลิต - บริหารจัดการปริมาณงานและปริมาณคนให้เหมาะสม - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามแผนงานที่ตั้งไว้
25 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าส่วน QA ประจำโรงงาน สาขาแหลมฉบัง
- ดูแลระบบประกันคุณภาพทั้งระบบ - ควบคุม ดูแล ด้านการตรวจสอบคุณภาพและการประกันคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างกระบวนการผลิตและสินค้าสาเร็จรูป
25 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ
-งานขอต่อการรับรองระบบคุณภาพ -การคัดเลือกและนำเสนอสถาบันที่ให้การรับรองระบบ -ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง -การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน -งาน Management Review -งานระบบเอกสารและบันทึก -วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
25 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานฝ่ายผลิต
ทำงานในสายการผลิต
25 เมษายน 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานสีข้าว - ชัยนาท
1.นำวัตถุดิบเข้าบ่อทำความสะอาด ขัดมันและเป่ารำ ยิงสี คัดเลือกข้าว
25 เมษายน 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,000 บาทขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2037 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 204 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560