เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี, การเงิน การธนาคาร
พนักงานบัญชี
- ลงบัญชี ด้านรับ,ด้านจ่าย - จัดทำภาษี ภงด.3, 53 ประกันสังคม - ดูแลงานเอกสารต่างๆ ของแผนกบัญชีการเงิน
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
Senior Accounting Officer
- จัดทำภาษี ภงด.3, 53, 50, 51 - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ปิดงบการเงิน - ปิดภาษี
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- กำหนดนโยบายในการบริหารงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน - ควบคุมดูแลกำกับงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบการจ่ายเงิน การจัดทำเช็คในกรณีต่างๆ - ตรวจสอบการรับเงินและ Statement ของแต่ละสาขาให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำ Cash Flow ประจำเดือน - จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายต่อเดือน รายงานให้ผู้บริหารรับทราบในเบื้องต้น - คำนวน Incentive,Service Charge ของพนักงานแต่ละสาขาทุกเดือน - จัดทำสรุปยอดขายของทางบริษัท - ตรวจสอบเอกสารการตรวจนับ Stock Beverage ของแต่ละสาขา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก สรรพาก
24 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่บัญชี รับ/จ่าย สุขุมวิท71
-ทำบัญชีรับ / บัญชีจ่าย สวัสดิการ -ประกันสังคม -เงินทุนทดแทน -เงินเบิกรายสัปดาห์ -เงินกู้ฉุกเฉิน -กองทุนฌาปนกิจ -พักร้อนประจำปี
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 ด่วน   เงินเดือน : 15,000 บาท
เจ้าหน้าที่บัญชี
มีความรู้ด้านภาษีอากร มีประสบการณ์ด้านบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ตรวจด้านรับของบัญชี และด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานบัญชี บันทึกบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย หากสามารถตรวจสอบบัญชี และปิดงบการเงิน และรายงานอื่นๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เบสท์ บัทเทินส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าหน่วย (ประจำสาขาอุดรธานี)
- มีอำนาจอรุมัติการทำธุรกรรมที่สาขา - ดูแลและตรวจสอบพนักงานในสาขา - ตรวจสอบธุกรรมทั้งหมดในสาขาว่าได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องภายใต้ผู้มีอำนาจ - ตรวจสอบการดำเนินสาขาให้เป็นไปอย่างราบรื่น - กำกับดูแลการดำเนินงานของสาขาเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร เช่น เงินฝาก กองทุน ประกัน รวมถึงสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน
24 พฤศจิกายน 2560
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000-30,000
บัญชี-การเงิน-แคชเชียร์ ประจำที่ โฮมวัน สาขาศรีสะเกษ
บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ บัญชีการเงิน จัดการเอกสารด้านบัญชี-การเงิน ทำธุรกรรมด้านการเงิน ปิดงบการเงิน จัดทำเอกสารในการวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน การนำเช็คเข้าธนาคาร บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เข้าระบบ จัดทำเอกสารการจ่ายเช็ค รับวางบิลและจ่ายเช็ค ติดต่อประสานงานกับทางธนาคาร ความรู้เบื้องต้นทางด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมบัญชี ความรู้เบื้องต้นทางด้านภาษี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าวัสดุก่อสร้าง มีทักษะทางด้านการคำนวณ
24 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย (ประจำสาขากระบี่)
- ทำรายการฝาก-ถอน / ทำบัตร ATM / ให้บริการเปิดบัญชีรับซื้อ-ขายเงินตราสารต่างประเทศ / ขายตราสารทางการเงิน ตลอดจนให้บริการในด้านอื่น ๆ ของธนาคาร - รับ-ส่งเงินสดระหว่างสาขา-ธปท. / คลังตู้ ATM / ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ - รวมรวบเช็คเคลียริ่งทั้งหมดเพื่อส่งเรียกเก็บ / เข้าเครื่อง ENCODER - คัดแยก / รวบรวมสลิป เพื่อสรุปลงบัญชีในระบบ GL และกระทบยอด GL ตลอดจนจััดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด - อนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสำนัก สาขา ตามอำนาจอนุมัติ - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
24 พฤศจิกายน 2560
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กระบี่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 18,000-25,000
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)
1. จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 2. ดูแลเงินทอนและนำส่งเงินรายได้ครบถ้วนถูกต้อง 3. จัดเตรียมข้อมูลที่ผู้ป่วยต้องการเพิ่มเติม 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทประกัน หน่วยงานหลัก รัฐวิสาหกิจ
24 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำสาขาจันทบุรี)
- ทำรายการฝาก-ถอน / ทำบัตร ATM / ให้บริการเปิดบัญชีรับซื้อ-ขายเงินตราสารต่างประเทศ / ขายตราสารทางการเงิน ตลอดจนบริการในด้านอื่น ๆ ของธนาคาร - บริการธุรกรรมการเปิดและปิดบัญชี - บันทึกข้อมูลในการเปิดบัญชีลูกค้าผ่าน Smart - บริการธุรกรรมการรับชำระสินค้า ค่าบริการและสาธารณูปโภค / รับชำระเงินกู้ - ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าและเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบของธนาคาร - รับ-ส่งเงินสดระหว่างสาขา-ธปท. / คลังตู้ ATM / ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ - คัดแยก / รวบรวมสลิป เพื่อสรุปลงบั
24 พฤศจิกายน 2560
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด จันทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000-20,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4502 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 451 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560