หางาน สมัครงาน > ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการทั่วไป, ผู้อำนวยการ, งานผู้บริหาร
CEO ( ผู้บริหารระดับสูง )
   -บริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบริษัทฯ วิเคราะห์และจัดทำแผนปรับปรุงขั้นตอน การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร - สามารถนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวาง แผนและตัดสินใจได้ - มีความสามารถในการประเมิน การควบคุม การแก้ปัญหา - มีความรู้หลายด้าน อาทิเช่น Marketing, Sale, Human Resourece International, Local Pruchase, Design - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
30 มีนาคม 2560
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกธุรการ
   1. ควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายน้ำมัน การใช้รถยนต์ และค่าสาธารณุปโภคอื่น ๆ 2.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ และการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง 3.ควบคุมและตรวจสอบการเบิก- จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน 4.ควบคุมและตรวจสอบการับโทรศัพท์ การต้อนรับแขก และผุ้มาติดต่อ 5. ควบคุมและตรวจสอบการับ ส่งเอกสาร การชำระค่าสาธารณูปโภค และการชำระอื่น ๆ 6. ควบคุมและตรวจสอบการให้บริการรถยนต์ 7. ควบคุมและตรวจสอบการทำความสะอาด
30 มีนาคม 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง*
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
   บริหารจัดการงานในส่วน บัญชี บุคคล และ บริหารควบคุมงบประมาณพร้อมทั้งประสานงานร่วมกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
30 มีนาคม 2560
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง*
ผู้จัดการแผนก Visual Merchandier ( ประจำสาขาบางบัวทอง )
   1.ดูแลงานด้านการออกแบบตกแต่ง การจัดเรียง Display 2.ออกแบบงานและตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม เหมาะสมตรง Concept เพื่อส่งเสริมภาพรวมของร้าน 3.ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อภายในและภายนอกบริษัท 4.สรุปผลและจัดทำรายงานและติดตามผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด 5.สามารถเดินทางเพื่อติดตี้งและตรวจสอบหน้างานตามสาขาได้ 6.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม KPI ที่กำหนดไว้ 7.งานอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย
30 มีนาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการแผนกสุขาภิบาล
   บริหารงานของแผนกสุขาภิบาล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อสรุป ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท รับผิดชอบการวางแผนงาน ได้แก่ ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบแก๊ส ระบบ Sprinkler และควบคุมระบบสุขาภิบาลเพื่อสนับสนุนระบบการทำงานต่าง ๆ ของฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
30 มีนาคม 2560
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการแผนกแคชเชียร์
   กำหนดนโยบายการทำงานของแคชเชียร์และขั้นตอนการรับเงินของแคชเชียร์ รวมถึงมาตรฐานการให้บริการ สามารถวางแผนและจำทำงบประมาณประจำปีได้
30 มีนาคม 2560
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ปฏิบัติงานที่ คลอง 5 ลำลูกกา)
   1. จัดทำแผนและงบประมาณการตลาดประจำปี 2. ดูแลด้านตราสัญลักษณ์ และ สร้างการรับรู้ ตราสัญลักษณ์ แก่ บริษัท และกลุ่มธุรกิจในเครือ 3. ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายแก่กลุ่มสินค้าของบริษัท 4. วิเคราะห์ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการตลาดและกำหนดแผนการตลาด/โฆษณา/สื่อออนไลน์ และ ออฟไลน์ 5. วางแผน และควบคุม กิจกรรมทางการตลาดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 6. จัดทำแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ละโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. วิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อจัดทำแผนในการกำหนดทิศการตลาดและขาย
30 มีนาคม 2560
บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
Online Marketing Manager
   1. วางแผนในการบริหารให้มีจำนวน traffic เข้าสู่เวปไซต์และ SM ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในโครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน 3. นำเสนอ พัฒนา และบริหารจัดการ online marketing campaign ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. แนะนำ และนำเทคนิคต่างๆ เพื่อให้โครงการถึง KPI ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 5. รายงานการดำเนินงาน และผลลัพธ์ของการดำเนินงานโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 6. ดูแลเรื่องงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานของแผนก 7. ควบคุมดูแลทีมงานให้ดำเนินงานและส่งมอบงานให้เป็นไปตา
30 มีนาคม 2560
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (ปฎิบัติงานที่ คลอง 5 ลำลูกกา)
   1. ดูแลการนัดหมาย ติดตาม ในการประชุมต่างๆ ภายในและการนัดหมาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้กับรองกรรมการผู้จัดการ 2. บันทึกและสรุปประเด็็นจากการประชุมหารือต่างๆ เพื่อรายงานต่อรองกรรมกาาผู้จัดการตามที่ได้รับมอบหมาย 3. เป็นตัวแทนในการดูแลความเรียบร้อยของสถานีโทรทัศน์ฯ ตามที่ได้รับมอบหารยและรายงานตรงต่อรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อการสั่งการตามลำดับ 4. คิด สร้างสรรค์ เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 5. ควบคุมกำกับดูแลโครงกา
30 มีนาคม 2560
บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
ผู้จัดการสาขาฝึกหัด Tops Market (JT)
   1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารรอบการทำงานของพนักงานให้เพียงต่อความต้องการของสาขา 3.สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้จ่ายใน Tops Market 4.บริหารจัดการแผนกที่ดูแลรับผิดชอบในภาพรวมและประเมนิผลประจำวันรวมทั้งจัดทำ Action Plan 5.วางแผนและจัดการพร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ของสาขาเพื่อเพิ่มยอดขาย 6.ควบคุม Stock ของสาขาให้เพียงพอต่อการขายและบริหาร Stock ให้มียอดคงค้างน้อยที่สุด 7.ประสานงานและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ได้ผลงานตามที่กำหนด 8.ปฏิบัติงานตามนโยบายของบร
30 มีนาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 466 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 47 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560