เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
จัดซื้อ, คลังสินค้า, logistics
ผู้จัดการคลังสินค้า
-ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า สต๊อกสินค้า -ควบคุมดูแลการจัดส่งให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ -ดูแลทรัพย์สินซ่อมบำรุง
25 เมษายน 2561
หัวหน้าฝ่ายสโตร์
-ควบคุมพนักงานบริหารจัดการฝ่ายสโตร์ -ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างในฝ่าย -ปฎิบัติงานตาม KPI กำหนด -จัดฝึกอบรมพนักงานในฝ่าย -รับนโยบายจากผู้จัดการเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
25 เมษายน 2561
ธุรการสโตร์
-จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาด -ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามใบเบิกของแต่ละหน่วยงาน -ตรวจรับสินค้าเข้า-ออก -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน 8.00 น. - 17.00 น. จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)หยุดวันอาทิตย์
25 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- วางแผนการจ่ายวัตถุดิบและสินค้า - ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่าย - สรุปรายงานการเบิกจ่ายสินค้า - แก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการจัดเก็บสินค้า - ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บของสินค้า - ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมการตรวจนับสต๊อก - วางแผนการรับสินค้า - ควบคุมการรับสินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบข้อมูลการรับ - การแก้ไขปัญหาการรับสินค้าไม่ตรงตามเอกสาร - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ - บ
25 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคารวมตลอดถึงการต่อรองราคาเพื่อเปรียบเทียบ 2. ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อที่ได้รับพร้อมนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 3. ส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก่ผู้ขายและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บเอกสารในการจัดซื้อไว้อย่างเป็นระบบ เสาะหา รวบรวมแค็ตตาล็อกและข้อมูลด้านการจัดซื้อสินค้าให้เป็นปัจจุบันเสมอ 5. ติดตามผู้ขายให้ส่งของตามกำหนดเวลาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบสิ่งของให้ 6. ลงบันทึกการออกใบสั่งซื้อ ลงบันทึกการซื้อ และการรับสิ
25 เมษายน 2561
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานติดรถส่งสินค้า
- ติดรถส่งกระจกตามไซต์งานลูกค้า - งานตามที่ได้รับมอบหมาย - มีค่าเที่ยวส่งสินค้าให้
25 เมษายน 2561
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 20   เงินเดือน : 300-400
พนักงานคลังสินค้า/จัดส่งสินค้า
- ยก/จัด กระจกตามใบออร์เดอร์ลูกค้าขึ้นรถจัดส่ง - งานตามที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2561
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 20   เงินเดือน : 300-400
พนักงานจัดซื้อ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการ และตรงตามเวลาที่กำหนด - จัดจ้างผู้รับเหมา และจัดหาผู้รับเหมารายใหม่ - จัดทำใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อ - จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย / ประเมินผู้ขาย - แก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
25 เมษายน 2561
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง
1.รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร นำไปถ่ายทอด สร้างความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องวัตถุประสงค์ที่กำหนด 2.มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการปฏิบัติ วางระบบการรับ-จ่ายสินค้าคงคลังและรายงานผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 3.ควบคุม ดูแล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.จัดสรรกำลังคนและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมาย 5.ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ - เสาร์ 8.00 -17.00 น.)
25 เมษายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2604 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 261 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560