หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรปราการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

QA Leader
   1.ตรวจสอบคุณภาพการผลิตให้ให้ตามมาตรฐาน 2.ติดตามปัญหาและคุณภาพที่เกิดขึ้นในกระบวนการ 3.วางแผนและดำเนินการพัฒนากระบวนการ ชิ้นงาน แหล่งผลิตอื่น 4.จัดทำรายงานประจำของการตรวจสอบของQA 5.พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Warehouse Engineer
   •ควบคุม สนับสนุนการดำเนินงาน การประสานงานของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า •มอบหมายงานให้ผู้บังคับบัญชาและติดตามวิเคราะห์ เพื่อมาแก้ไขการทำงาน •ปรับปรุง ประสานงานเพื่อแก้ไขแผนงานการผลิตให้ถูกต้องและทันสมัย •ควบคุมประสานงาน ในแผนการผลิตและวัสดุคงคลังให้สอดคล้องกัน
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
   1.จัดซื้อชิ้นส่วนในการผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.forecast การสั่งซื้อชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 3.ติดตามการส่งสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000++
หัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานสินค้า
   1.ดูแลและวิเคราะห์ผลการทดสอบมาตรฐานสินค้ารุ่นต่างๆ 2.ติดต่อขอฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกรุ่น 3.ดูแลเกี่ยวกับสารต้องห้ามไม่สามารถนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 16,000++
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   1. ดูแลและประสานงานทางด้านซ่อมบำรุงทั่วไป 2. ควบคุมงานขาย Scrap ของโรงงาน และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ตรวจสอบดูแลงานเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานคลังสินค้า (Ware House)
   1.ตรวจเช็คสินค้า (Finnish Goods) ทั้งหมดให้กับลูกค้า 2.งานเอกสารบันทึกข้อมูลที่ส่งให้กับลูกค้าของบริษัท ฯ 3.ควบคุมเอกสารเข้าออกของคลังสินค้า 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเทคนิค ศูนย์มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์ (STANDARD AND TESTING CENTER)
   1.ดำเนินการศึกษาหัวข้อในการทดสอบ วิธีการทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ ก่อนทำการทดสอบ 2. ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. บันทึก นำเสนอ ผลการทดสอบให้แก่หัวหน้าส่วนงานทดสอบ 4. จัดเก็บ รวมทั้งจำหน่ายตัวอย่างที่ผู้ขอรับบริการส่งมาทดสอบ 5. จัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารมาตรฐาน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ทดสอบ 6. จัดเก็บเอกสารตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกวิธี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเทคนิค (R&D Technician) ศูนย์วิจัยและพัฒนา(RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER)
   1.ทำหน้าที่ทดลองผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับส่วนงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ และส่วนงานอื่นๆ 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในทางเทคนิคและเก็บข้อมูล 3. นำแนวทางแก้ปัญหาที่ได้ไปทดสอบหาข้อมูล
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเทคนิค ศูนย์ตรวจวัดละเอียด (INSPECTION CENTER)
   - ทำการตรวจวัดละเอียดชิ้นงาน โดยอ้างอิงจากต้นแบบของแบบชิ้นงาน - ให้คำปรึกษาในการใช้เครื่องมือวัด ตลอดจนควบคุมการใช้เครื่องมือวัดของพนักงานส่วนอื่นที่ใช้เครื่องมือวัดของศูนย์วัดละเอียด - ทำการตรวจวัดชิ้นงานเพื่อให้ข้อมูลประกอบการรับรองกระบวนการแก่ส่วนงานในฝ่ายผลิต - ทำหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดทางกล ของศูนย์ตรวจวัดละเอียดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Engineer
   1.Product Engineer : Design new product, technial support. 2.Production Supervisor : ดูแลกระบวนการการผลิต 3.R&D Engineer : ดูแลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.Product Design Engineer : ออกแบบผลิตภัณฑ์
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 15   เงินเดือน : 18,000++
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3463 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 347 »


คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560