เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

วิศวกรสนาม
บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า บ้านจัดสรร
20 กันยายน 2561
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Sales Representative/ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้าง/จ.กรุงเทพฯ
1.ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านฮาร์ดแวร์และเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่และ นำเสนอ-จำหน่าย สินค้ากลุ่มวัสดุ เครื่องก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 2.เก็บบิล ตามกำหนด นำส่งเงินกับบริษัทฯ 3.ทำรายงานการขายประจำวันส่ง หัวหน้าทีม 4.เข้าประชุมบริษัทฯที่สำนักงานที่ กทม.ทุกครั้งที่มีการประชุม อย่างน้อย 2 เดือนครั้ง 5.รักษาเป้าขายที่กำหนดให้ได้ทุกเดือน 6.ต้องมีการเปิดลูกค้าใหม่ให้ได้ตามกำหนด ทุกเดือน 7.อาจจะมีการทำงานวันเสาร์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 8.ทำงานตามนโยบายบริษัทฯ 9.บริการหลังการขาย คอยดูแลสต๊อกของลูกค้า
20 กันยายน 2561
บริษัท เวือร์ท(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,500+9,300 และมีคอมมิชชั่นจากการเก็บเงิน+คอมฯยอดขาย+โบนัสจากการเปิดลูกค้าใหม่+อื่นๆ
Sales Representative/Key account/ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้าง/จ.กรุงเทพฯ
1.ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านฮาร์ดแวร์และเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่และ นำเสนอ-จำหน่าย สินค้ากลุ่มวัสดุ เครื่องก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 2.เก็บบิล ตามกำหนด นำส่งเงินกับบริษัทฯ 3.ทำรายงานการขายประจำวันส่ง หัวหน้าทีม 4.เข้าประชุมบริษัทฯที่สำนักงานที่ กทม.ทุกครั้งที่มีการประชุม อย่างน้อย 2 เดือนครั้ง 5.รักษาเป้าขายที่กำหนดให้ได้ทุกเดือน 6.ต้องมีการเปิดลูกค้าใหม่ให้ได้ตามกำหนด ทุกเดือน 7.อาจจะมีการทำงานวันเสาร์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 8.ทำงานตามนโยบายบริษัทฯ 9.บริการหลังการขาย คอยดูแลสต๊อกของลูกค้า
20 กันยายน 2561
บริษัท เวือร์ท(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000+6,000 และมีคอมมิชชั่นจากการเก็บเงิน+คอมฯยอดขาย+โบนัสจากการเปิดลูกค้าใหม่+อื่นๆ
Sales Representative/ดูแลกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม /จ.กรุงเทพฯ-บางพลี
1.นำเสนอสินค้าของบริษัท ให้กับกลุ่มลูกค้า ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 2.ต้องทำรายงานประจำวัน เช่น รายงานการเข้าพบลูกค้า รายงานการสั่งซื้อ ฯลฯ ให้กับหัวหน้างานทุกวัน 3.รับผิดชอบเป้นขายรายเดือน ให้ได้ตามที่บริษัทฯกำหนด 4.ดูแลลูกค้าเก่า และต้องมีการเปิดลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานจำหน่าย 5.รับผิดชอบหน้าที่ ตามนโยบายบริษัท
20 กันยายน 2561
บริษัท เวือร์ท(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
Sales Representative/ดูแลกลุ่มลูกค้าโครงการก่อสร้าง/จ.กรุงเทพฯ
1.ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านฮาร์ดแวร์และเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่และ นำเสนอ-จำหน่าย สินค้ากลุ่มวัสดุ เครื่องก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 2.เก็บบิล ตามกำหนด นำส่งเงินกับบริษัทฯ 3.ทำรายงานการขายประจำวันส่ง หัวหน้าทีม 4.เข้าประชุมบริษัทฯที่สำนักงานที่ กทม.ทุกครั้งที่มีการประชุม อย่างน้อย 2 เดือนครั้ง 5.รักษาเป้าขายที่กำหนดให้ได้ทุกเดือน 6.ต้องมีการเปิดลูกค้าใหม่ให้ได้ตามกำหนด ทุกเดือน 7.อาจจะมีการทำงานวันเสาร์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 8.ทำงานตามนโยบายบริษัทฯ 9.บริการหลังการขาย คอยดูแลสต๊อกของลูกค้า
20 กันยายน 2561
บริษัท เวือร์ท(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-3,0000 + คอมมิชชั่น+คอมมิชชั่นขาย+โบนัสการเปิดลูกค้าใหม่+อื่นๆ
Telesale Expert
• ทำการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ฯผ่านทางโทรศัพท์โดยนำเสนอให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม ผ่านเครื่องมือต่างและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Email, line , FAX โดยเป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละเดือน • ทำการโต้ตอบกับลูกค้าและสร้างโอกาสในการขาย จัดทำใบเสนอราคาการขายให้แก่ลูกค้า โต้ตอบข้อซักถามของลูกค้าและดำเนินการประสานงานติดตามผลการชำระเงิน และตรวจสอบยอดชำระของลูกค้า • รักษามาตรฐานในการขายและการบริการในทุกการติดต่อกับลูกค้า • มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายและเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างดี • สามารถจัด
20 กันยายน 2561
บริษัท เวือร์ท(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 6   เงินเดือน : 15,000-17,000
Sales Supervisor /Cargo /ดูแลกลุ่มลูกค้าอู่ซ่อมรถบรรทุก/จ.กรุงเทพมหานคร
1. วางกลยุทธ์การเสนอขาย ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. ควบคุม ดูแล ผลักดัน ปกป้อง ช่วยเหลือลูกน้อง ในเรื่องงานขาย 3. ปรับวิธีการทำงานให้เข้ากับ เป้า, นโยบายจากผู้จัดการฝ่าย 4. หัวหน้า ควรมีประสบการณ์ในระดับนึง และต้องคอยช่วยเหลือ,แนะนำ 5.ดูแลลูกค้าอู่ซ่อมรถบรรทุกในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลและสามารถทำงานต่างจังหวัดได้
20 กันยายน 2561
บริษัท เวือร์ท(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูล Strategic data Control & Analyst
ควบคุมดูแล บันถึก แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดทำ วิเคราะห์ และ นำเสนอสรุปรายงานต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร ตรวจสอบบันทึกและแก้ไขข้อมูลที่เป็นสว่นกลาง จัดทำและนำเสนอ รายงานสรุปต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำ และปรับปรุง เอกสารวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ หาแนวทาง และ/หรือ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
20 กันยายน 2561
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 5   เงินเดือน : -
พนักงานประจำ True center Shop ประจำ แมคโครสาธร แมคโครหนองจอก แม็คโครศรีนครินทร์ แม็คโครบางพลี แม็คโครบางบอน แม็คโครแจ้งวัฒนะ แม็คโครคลองหลวง แม็คโครนครอินทร์ (แมคโครนนทบุรี) แม็คโครสมุทรสาคร แม็คโคร
พนักงานประจำ True center Shop ประจำ ห้างแมคโครหลายสาขา ม.6 ขึ้นไป ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource) รับสาขาละ 2 คน **พนักงานใหม่ ต้องมาอบรม ประมาณ10 วันที่ตึกทรูพระราม 9 ** ** บริหารงาน ควบคุม ประเมินผลโดยช่องทางTrue Shop ** งานประจำ (ถ้าผ่านการประเมินอนาคตบรรจุเป็นพนักงาน True shop) **ระเวลาการจ้างงาน** งานประจำ แบบ สัญญาจ้างต่อทุกๆ 3 เดือน (ตามการประเมินของบริษัท) **การต่อสัญญาจ้าง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทรูโดยอาจอ้างอิงจากผลตอบแทน การทำงานของพนักงาน เป็นต้น *** สาขา
20 กันยายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 340 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 34 »


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560