เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

HR+admin
1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อต่อใบอนุญาติทำงานให้กับพนักงานพม่า 2.ดูแลประสานงานทั้งในและนอกองค์กร 3.ดูแลสวัสดีการพนักงานปฎิบัติการสาขา 4.จัดเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ดูแลเอกสารประวัติพนักงานระดับปฏิบัติการทั้งองค์กร
21 เมษายน 2561
ร้าน บาร์บีคิว รีสอร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Call Center
1.รับโทรศัพท์ (ตอบคำถามลูกค้า บอกเส้นทาง) 2. ตอบline line@ facebook 3. บันทึกข้อมูล(การจองโต๊ะ)
21 เมษายน 2561
ร้าน บาร์บีคิว รีสอร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานบัญชีจัดซื้อ
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ทำการรับ/บันทึกบัญชีสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ ชั่วคราว และถาวร 2.จัดทำบัญชีสินทรัพย์บริษัท และสาขา ( กรณีเปิดสาขาใหม่) 3.คิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนในการจำหน่ายสินทรัพย์แต่ละประเภท 4.จัดทำรายการสรุปค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ แยกตามแผนก และสาขา 5.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง และงานก่อสร้างทั้งหมด 6.สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆประจำเดือน ทำรายงานเสนอผู้บริหาร 7.ตรวจสินทรัพย์ถาวรประจำสาขาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
21 เมษายน 2561
ร้าน บาร์บีคิว รีสอร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000
ผู้จัดการสาขา (ร้านอาหารปิ้งย่าง) (ประจำสาขารามอินทรา)
1. บริหารจัดการเเละวางเเผนงานต่าง ๆ ของสาขาเพื่อให้ได้ยอดขายเเละกำไรมากที่สุด ควบคู่กับการทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนอยากกลับมาใช้บริการซ้ำอีก 2. ดูเเลคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ เเละความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ในสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานใหญ่ 3. ดูเเลเเละสนับสนุนพนักงานในสาขาให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจเเละทีมเวิร์ค 4. ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคม สาธารณสุข สิ่งเเวดล้อม เทศบาล เป็นต้น 5.
21 เมษายน 2561
ร้าน บาร์บีคิว รีสอร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-30,000 บาท + ค่า incentive
แม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน (ซอยรามอินทรา 19 แยก25)
ทำความสะอาด ประจำสำนักงาน และ โรงงาน มีใจรัก ขยัน และอดทน สุขภาพแข็งแรง คล่องแคล่ว
21 เมษายน 2561
บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 310/วัน
IT Support
1. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการ windows /software clients ต่างๆของสำนักงาน 2. Remote support ผู้ใช้งาน สาขาที่เกิดปัญหาจากการใช้งาน Programs 3. ดูแลระบบ POS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ติดตั้งดููแลระบบ Lan Network และ CCTV ได้
21 เมษายน 2561
บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15000 -17000
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ ซอยรามอินทรา 57/1
1.ทำบัญชีต้นทุนในการขายสินค้า 2. ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดทำรายงานบัญชีสินค้าประจำเดือน สำหรับคลังสินค้าภายในร้านสาขา ตลอดจนบัญชีคลังสินค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
21 เมษายน 2561
บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. บันทึกรายวันรับชำระหนี้ และรายวันรับทั่วไป 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบและติดตามให้เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง 3. ตรวจสอบการรับจากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ พร้อมจัดทารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดลูกหนี้คงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวลูกหนี้ 5. ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งซื้อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท พร้อมจัด ทำใบสาคัญจ่ายค่าวัตถุดิ พัสดุอุปกรณ์ สินทรัพย์ และค่าบริการ 6. บันทึกข้อมูลการซื้อวัตถุดิบ พัสดุอุปกรณ์ สินทรัพย์ และค่าบริการในโปรแกรมบ
21 เมษายน 2561
บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
Graphic Designer
- ถ่ายภาพ เมนูอาหาร , ร้านอาหาร, งาน event ทั้งในและนอกสถานที่ สำหรับทำสื่อและลง Social Media - มีความสามารถในการใช้กล้อง DSLR และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพ - ออกแบบ ใช้โปรแกรม (Photoshop, Light room, illustrator) เพื่อจัดทำสื่อตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำตามไกด์ไลน์ และวางแผนลำดับการถ่ายทำได้ - สามารถประสานงาน ร่วมกับซัพฯ และแผนกต่างๆ ในการผลิตและจัดส่งสื่อ
21 เมษายน 2561
บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : -
Photo&Videographer
- ถ่ายภาพ ถ่ายทำวีดีโอ เมนูอาหาร, รีวิวอาหาร, รีวิวร้านอาหาร, งาน event สำหรับลง Social Media - มีความสามารถในการใช้กล้อง DSLR และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ - ทำกราฟฟิก – ตัดต่อวีดีโอ ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อ ทำกราฟฟิก เช่น Premiere , Final Cut Pro, Photoshop, Light room illustrator) - สามารถทำตามไกด์ไลน์ และวางแผนลำดับการถ่ายทำได้
21 เมษายน 2561
บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : -
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 904 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 91 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560