หางาน สมัครงาน > ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, มูลนิธิ, องค์กร

เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาบริษัทจากธุรกิจประเภท งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด : นครปฐม
ผู้ดำเนินการพัฒนา จัดหา และผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ จำหน่ายให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานดังนี้
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ ต้องการรับสมัครบุคลากร เข้าร่วมงานดังนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ,ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห,นโยบายและแผนปฏิบัติการฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ปฏิบัติงานที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดังรายละเอียดต่อไปนี้
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ขอลงโฆษณารับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ในสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ตำแหน่งต่างๆดังนี้
บริษัท ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
เป็นองค์กรกลางระดับชาติในการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในชุมชนให้เป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการของชุมชนเพือชุมนุม ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยมีตำแหน่งงานดังนี้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และูลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านคอมพิวเตอร์) ของสำนกงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 10(2) ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศง 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 137 บริษัท
« 1 2 3 4 5 6 ... 14 »
โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560