เข้าระบบผู้สมัครงาน
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

เจ้าหน้าที่นิติกรรมอาวุโส

๑. ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริษัทฯ
- จัดทำร่างเอกสารสำคัญ หนังสือสัญญาต่างๆ ที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัทฯ
- ตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสม ของเอกสารสำคัญ หนังสือสัญญาต่างๆ ที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
- ให้คำปรึกษา และแนะนำ หน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
- ช่วยสนับสนุนงานการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น ในภาพร่วมด้านกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตั้งแต่ก่อนการประชุม ระหว่างประชุม และหลังประชุม
๒. ช่วยสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้ราบรื่น ได้แก่
- ช่วยจัดเตรียมเรื่องเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด (ได้แก่ วาระการประชุม รายงานการประชุม หรือหนังสือเชิญประชุม เป็นต้น) ให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามเวลา
- ช่วยสนับสนุนงานการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น ในภาพร่วมด้านกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตั้งแต่ก่อนการประชุม ระหว่างประชุม และหลังประชุม
- ประสานงาน รวบรวม และจัดทำข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม
๓. รับผิดชอบการติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆให้กับภายในองค์กร และภายนอกองค์กร (หน่วยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ) ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงาน และจักทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องและทันกำหนดเวลา
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญต่างๆ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม (SOCIAL INSURANCE)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND)
- สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าล่วงเวลา
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ (เฉพาะสำนักงานใหญ่ราชเทวี)
- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ – เสาร์ (เฉพาะโรงงานฯ จ.เชียงใหม่ / จ.เชียงราย / จ.สกลนคร)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 - 35 ปี
  • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากฎหมาย / นิติศาสตร์
  • 3. ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี ในด้านกฎหมายธุรกิจ / กฎหมายแรงงาน
  • 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  • 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
1.สมัครผ่าน JobTH
2.ส่งประวัติมาทาง Email : hr_doikham@outlook.com
3.สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่ราชเทวี)
4.สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ // อ.แม่จัน จ.เชียงราย // อ.เต่างอย จ.สกลนคร)
5.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณศศิโสภา) 02-656-6992 ต่อ 317

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ : คุณศศิโสภา สุวรรณทับ
โทรศัพท์ : 02-656-6992 ต่อ 317
แฟกซ์ : 02-656-6991
เวบไซต์ : http://www.doikham.co.th
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 21 มีนาคม 2561


คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560