เข้าระบบผู้สมัครงาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคสื่อการสอน

1.ควบคุม ตรวจสอบ เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สตูดิโอถ่ายภาพ เครื่องมือ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์และ โสตทัศนูปกรณ์ของหลักสูตรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.ให้คำปรึกษาและช่วยปฏิบัติงานทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ เครื่องพิมพ์และการดูแลรักษาสถานที่
3.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และโสตทัศนูปกรณ์ เบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้ หรือประสานงานให้ผู้เชี่ยวชาญให้เข้าตรวจสอบหรือแก้ไข
4.ช่วยถ่ายและบันทึกภาพนิ่งและวิดีทัศน์
5.บันทึก จัดเก็บภาพถ่าย วิดีทัศน์ เข้าสู่ระบบของหน่วยงาน
6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8.งานจัดหาคุรุภัณฑ์
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
  • 2. ประสบการณ์ 1-3 ปี
  • 3. สามารถติดต่อสื่อสารกับนิสิตและอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศได้
  • 4. วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี
  • 5. เทคโนโลยีสาขาการออกแบบ ,การถ่ายภาพ,โทรทัศน์, วิทยุกระจายเสียง,คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
  • 6. บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานได้ดี
  • 7. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • 8. มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน คิดเชิงบวกเสมอ
  • 9. สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง โดยเฉพาะโปรแกรม Word , Excel

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อ : คุณสรัญกร ผลประเสริฐ
โทรศัพท์ : 022184490
แฟกซ์ : 022184492
เวบไซต์ : http://www.commde.com
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 01 มิถุนายน 2561


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560