เข้าระบบผู้สมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (ประจำโรงงานหลวงฯที่ 4 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์)

๑. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับด้านการพัฒนาชุมชน
๒. วางแผนการดำเนินการศึกษา และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นภูมิสังคมบ้าน วัด(ศาสนสถาน) โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ระดับหมู่บ้าน ตำบล/กลุ่มเกษตรกร/ ประชุมร่วมผู้บริหารฯ
๓. งานด้านสนับสนุนเชิงวิชาการ พัฒนาเครื่องมืออย่างสร้างสรรค์ ออกแบบกระบวนการ จัดทำโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับบ้าน วัด(ศาสนสถาน) โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ แบบบูรณการ
- วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบวิธีการในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับภูมิสังคม
- การจัดเตรียมสื่อ เครื่องมือ ประชาสัมพันธ์
- ให้บริการเชิงวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ
๔. จัดทำแผน โครงการเพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนาเกษตรและงานส่งเสริมงานเกษตรของโรงงานหลวงฯ
๕. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่องานพัฒนาชุมชน งานชุมชนสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
๖. พัฒนาพนักงานให้มีจิตอาสา และปฏิบัติงานตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๗. สนันสนุนงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP /ISO9001 /ISO14001/ISO50001/GAP ให้มีประสิทธิภาพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม (SOCIAL INSURANCE)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND)
- สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าล่วงเวลา
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ (เฉพาะสำนักงานใหญ่ราชเทวี)
- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ – เสาร์ (เฉพาะโรงงานฯ จ.เชียงใหม่ / จ.เชียงราย / จ.สกลนคร)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
  • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ นิเทศศาสตร์
  • 3. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน การเป็นผู้นำ การเขียนโครงการอาสา การเข้าค่ายอาสา
  • 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

หมายเหตุ :
** โรงงานอยู่ระหว่างการจัดสร้าง ซึ่งต้องมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (ราชเทวี) จนกว่าโรงงานหลวงฯ จะมีการจัดสร้างเสร็จจึงย้ายไปปฎิบัติงาน ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (บุรีรัมย์) **

สถานที่ปฏิบัติงาน :
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์)

จังหวัด : บุรีรัมย์

วิธีการรับสมัครงาน :
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ : คุณศศิโสภา สุวรรณทับ
เว็บไซต์ : http://www.doikham.co.th
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท
ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560