บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ที่ตั้งเป้าหมายขยายโอกาสทางธุรกิจเข้าไปสู่ธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตอบแทนคืนสู่สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความประสงค์เปิดรับพนักงานในหลายตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
- รับเรื่องร้องเรียน
- ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าด้านข้อมูลสินเชื่อ, และบริการอื่นๆของบริษัท
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน และรักงานบริการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Call Center ประจำสาขาสุทธิสาร

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : รัชดาซอย 20 ตรงข้าม สน.สุทธิสาร

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าแจ้งยอดค้างชำระ
- แนะนำช่องทางการชำระเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

IT Specialist

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสรา้งบริษัท

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 327/7 อาคารเจมาร์ท ชั้น1 ถ.รามคำหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 1024

รายละเอียดของงาน
1.งาน Support+Software/Hardware
2.สนับสนุนรายงานตามความต้องการ User
3.ดูแลและตรวจสอบการทำงานของ Server
4.ดูแลและตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์ Network
5.หาข้อมูลหรือวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆในระบบ
6.จัดหา จัดทำโครงการจำเป็นในการพัฒนาบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย, ระบบฐานข้อมูล
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network และฐานข้อมุล SQL
 • สามารถติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง Hardware และ Software
 • สามารถประยุกต์งาน VBA กับ MS Officer ได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Checker Credit

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อาคารเจมาร์ท รามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
-ตรวจสอบเอกสารลูกค้าและออกพื้นที่เพื่อไปดูสถานที่จริง
-ตวรจสอบเอกสารตามเต้นท์รถและเล่มทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • เพศ ชาย-หญิง
 • สามารถทำงานออกนอกพื้นที่ได้
 • มีความอดทนสูง
 • สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

Marketing Officer

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
1.ประสานงานทั้งหมดทั้งภายนอกและภายใน
2.จัดทำ Report ต่างๆ
3.ออก Event นอกสถานที่ตามที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้ MS Office ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Admin Marketing

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้ MS Office ได้
 • มีวินัยและความรับผิดชอบ

Factoring Officer

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
-ขายสินเชื่อ Factoring
-วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการอนุมัติวงเงิน
-เจรจาต่อรองเสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมและความเป็นไปได้
-จัดทำหนังสือยืนยัน Factoring
-ติดตามและประสานงานทางด้านเอกสารสัญญา Factoring
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขี้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Direct Sales ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 9,900 บาท + ค่าคอม

สถานที่ทำงาน : จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดของงาน
1.หาลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อเจ มันนี่
2.รับสมัครลูกค้าเจ มันนี่
3.ค้นหาพื้นที่ๆต้องการเปิดบูธ
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • 3.มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • 5.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Software Developer (Java)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
1.มีความรับผิดชอบในการติดตั้งระบบกำหนดค่าและบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่ระบุและสอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
2.สนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละวันและการเปลี่ยนแปลง
3.ด้วยเครื่องมือเชิงรุกตรวจสอบประเมินผล (ประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้) และแนะนำให้ปรับปรุงสถานะและการปรับปรุงระบบ
4.การตรวจสอบและประสานงานกับเพื่อน / ทีมตรงข้ามเพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุ
5.รวบรวมประวัติของข้อมูลประสิทธิภาพเพื่อผลิตและเสนอแนะสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต
6.ทำการฟื้นฟูระบบติดตั้งและย้ายข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย / หญิงสัญชาติไทยอายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา Computer-Science, Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่มีประสบการณ์ใน Java platform program อย่างน้อย 1-2 ปี
 • 4.มีประสบการณ์ด้าน Java Programming, Java EE, Servlet / JSP, JDBC, Hibernate, iReport (Jasper), Web Service (SOAP / REST / XML), JSF, AJAX, MVC Concept
 • 5.มีประสบการณ์ด้าน Database, Oracle, MySQL เป็นอย่างดี
 • 6.มีประสบการณ์ใน SOA, BPM, ESB เกี่ยวกับแนวคิดและเทคโนโลยีเป็นอย่างดี
 • 7.กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • 8.มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม
 • 9.มีทัศนคติที่ดีและกระตือรือร้นในการทำงาน

Graphic Design

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
1.ออกแบบ Content MKT.
2.ทำสื่อการตลาด , Leaflet , Booth , Standee
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในด้านการออกแบบ
 • 3.สามารถใช้ Program Adobe Photoshop , Illustrator
 • 4.สามารถใช้ Microsoft Office เบื้องต้นได้
 • 5.มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน
- สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-11.30 น. , 13.00-16.00 น.
- สมัครทาง E-Mail
- สมัครผ่าน JobTH.com
- เบอร์โทร 02-308-9914 / 02-308-9815

บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
อาคาร เจมาร์ท ชั้นที่ 3-4 เลขที่ 325/8 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-308-9914 , 02-3089939 , 02-3089815
แฟกซ์ : 02-308-9000

ติดต่อ : คุณเต้ย

http://www.jfintech.co.th