บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ไทยแลนด์เยลโล่เพจเจส ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการค้นหาข้อมูล รายชื่อธุรกิจ สินค้า และบริการต่างๆ ด้วยรูปแบบของสมุดหน้าเหลือง การให้บริการสอบถามข้อมูลธุรกิจทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1188 และการเข้าสืบค้นข้อมูลจาก Website TYPLIVE.COM ซึ่งเป็น Website ที่ได้รับรางวัลที่มีผู้เข้าใช้งานสูงสุดในหมวดธุรกิจปี 2010 จากงาน Truehits.net Web Award 2010 นอกจากการให้บริการค้นหาข้อมูลธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจด้าน E-Commerce ด้วยการเปิดเว็บช็อปปิ้งสินค้าราคาถูก XetaSale.com และXetaMall.com วารสารแนะนำร้านอาหารราย 4 เดือน สำหรับนักชิมชื่อ Aroi.com วารสารช่างด่วนชื่อ FixGang.com สำหรับคนที่ต้องการติดต่อช่างทุกประเภท บริการ Outsource Call Center โดยการรับดำเนินการด้าน Call Center ให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมทั้งบริการต่างๆ บนโทรศัพท์มือถืออาทิ การผลิต Application ต่างๆ บน Iphone และ Smart Phone ทุกรุ่น สำหรับให้บริการ download แก่ผู้ใช้ทั่วประเทศ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของพนักงานเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งทักษะด้านการบริหารจัดการและทักษะวิชาชีพ และยังมุ่งเน้นเรื่องการทำงานอย่างมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

iOS Application Developer

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
ออกแบบและพัฒนา Application บน iOS ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ใช้และสร้างความนิยมได้ (ให้อิสระทางความคิด Create App ที่ชอบ App ที่ใช่)

หน้าที่หลัก
1. เขียน Application iOS บน iphone / ipad
2. เขียน APi ที่ใช้ในการตัดต่อระหว่าง Application กับ Web service

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ด้านคอมพิวเตอร์) Computer Engineering, Computer Science หรือ Computer/IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในการเขียน Application iPhone
 • สามารถเขียนโปรแกรม Objective-C ด้วย XCODE ได้
 • มีความรู้ด้าน Database ที่ใช้หรือเกี่ยวกับการเขียน การพัฒนาโปรแกรมบนระบบ iOS iphone
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และหากมีผลงานมาแสดงจะมีโอกาสได้งานสูง

Android Developer

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
• พัฒนา Application บน Mobile และ Tablet ด้วย Android ตาม requirement ที่มีให้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้อิสระท่านในการร่วมคิด Application ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดด้วย เราทำงานแบบเป็นทีม มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรานะครับ

หน้าที่หลัก
พัฒนา Application Android ตาม Requirement ที่ได้มา ศึกษา Technology ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ใน Application

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ด้านคอมพิวเตอร์) Computer Engineering, Computer Science หรือ Computer/IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านการเขียนแอพพลิเคชั่น Android ( Mobile และ Tablet )
 • สามารถใช้โปรแกรม Android studio และเข้าใจภาษา Java, Javascript, PHP, MYSQL และทำงานร่วมกับ Web service ได้
 • สามารถใช้งาน Git source control ได้
 • สามารถใช้ Technology, framework ใหม่ๆ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีผลงานมาแสดงจะมีโอกาสได้งานสูง

Graphic Design

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
ผลิตและออกแบบ Graphic ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ Support Mobile และ Application(บนมือถือ)

หน้าที่หลัก
1. ออกแบบ Application , เว็บไซด์
2. สร้าง 2D Animation , ทำ UTR
3. ตัดต่อคลิป VDO ได้
4. วาดการ์ตูน ออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูน เช่น Line Sticker
5. ออกแบบ Banner
6. ทำ Presentation

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , นิเทศศิลป์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน การออกแบบ Graphic Design อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash, After Effect, Power Point, Sublime Text (HTML, CSS, Java Script) หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
 • หากมีผลงานช่วยแนบผลงานที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการพิจารณาในการเรียกเข้า มาสัมภาษณ์

Systems Analyst

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
รวบรวมความต้องการของระบบงาน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในรูปแบบ Website และ Application บน Mobile (มือถือ) พร้อมกับทดสอบระบบงาน

หน้าที่หลัก

1. ทำการวิเคราะห์ และออกแบบ ระบบงานให้เป็นไปตามความต้องการ
2. ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. วางแผนและแบ่งงานในทีม รับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาในทีม
4. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงระบบงาน
5. ติดตามการทำงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6. ทดสอบงาน และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการพัฒนา Web Application บนเว็บไซด์ และ Mobile

Audiotex Content Officer

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- จัดหา Content ให้สอดคล้องกับการให้บริการต่าง ๆ
- ประสานงาน Announcer ในการเข้ามาอัดเสียงหรือ บันทึกเสียง ให้กับบริการต่าง ๆ ของ บริษัท เช่น บริการ 1900xxxx ต่าง ๆ
- ตัดต่อ / บันทึก และมิกซ์ เสียง Content
- เขียนสคริปต์ให้มีความน่าสนใจ สำหรับบริการ IVR แลแะ SMS

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23- 30 ขึ้นไป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศน์ศาสตร์ / วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการในงานด้าน Product (Sound) อย่างน้อย 1 – 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Cool Edit Pro และ MS Office ได้

Database Administrator

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
ลงระบบ database MSSQL และ MYSQL พร้อมทั้ง ดูแล และ design database ให้เหมาะแก่การใช้งาน

หน้าที่หลัก

1. ลงระบบ database ทั้ง Microsoft SQL และ MYSQL
2. Configuration และ Tuning ระบบ Database ให้ เสถียรและเหมาะต่อการใช้งานของบริษัท
3. Design database และ customize database ให้เหมาะกับงาน
4. เขียน query ที่ใช้บน MYSQL หรือ MSSQL ในการดึงข้อมูล เพื่อทำ report
5. เขียน store procedure และ trigger ได้ โดยสามารถนำมาใช้ได้เหมาะสม
6. ทำงานตามที่ได้รับมอบมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป ในด้าน Microsoft SQL และ MYSQL database
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษา dot Net และ PHP
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้าน Microsoft SQL และ MYSQL เป็นอย่างดี สามารถ Tuning และ Maintenance ระบบ Database ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างดี พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษา Program ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Database

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครงาน Online หรือสมัครด้วยตนเอง

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่ อาคารวานิช 2 02-2628888 ต่อ 8328 - 8329 ,ศูนย์ Call Center สาขารามคำแหง 30 02-2628888 ต่อ 8324 ,8330
แฟกซ์ : 022628327

ติดต่อ : คุณสุชาติ (เปี๊ยก) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

http://www.yellowpages.co.th/