บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นภายใต้เครือ SCG หรือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
พัฒนาเทคโนโลยีผลิตสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ แบรนด์ COTTO จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

พนักงานคลังสินค้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 14,230 บาท

สถานที่ทำงาน : นิคมนวนคร

รายละเอียดของงาน
ควบคุมงานรับและกองเก็บสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปวส. เกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 ในทุกสาขา
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปฏิบัติงานโรงงาน นวนคร และเวลาทำงานปกติ 6 วัน / สัปดาห์
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า และมีใบอนุญาขับรถยกไฟฟ้า (Forklift) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้แทนขายโครงการ (สัญญาจ้างพิเศษ)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 18,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
ติดตามการขาย วางสเปคสินค้า กลุ่มลูกค้ารับเหมารายย่อย, ข้อมูลคู่แข่งในตลาด และสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปวส. ในทุกสาขา
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์ (บริษัทจัดรถยนต์ให้)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี (Excel, PowerPoint)

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 15,590 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดันทรี จำกัด (โรงงานหินกอง)

รายละเอียดของงาน
- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร M/C และ Robot
- แก้ไข ปรับปรุงปัญหา พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่เกิด BREAK DOWN

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.50
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปฏิบัติงานหินกอง จ.สระบุรี และเวลาทำงานปกติ 6 วัน / สัปดาห์
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

ช่างเทคนิคเตา (ไฟฟ้า)

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 15,590 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด (โรงงานหินกอง)

รายละเอียดของงาน
ควบคุมเตาเผาสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.50
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปฏิบัติงานหินกอง จ.สระบุรี และเวลาทำงานปกติ 6 วัน / สัปดาห์

พนักงานขาย (PC) ประจำร้าน สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา นครพนม

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา นครพนม

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ COTTO ลงร้านผู้แทนจำหน่าย สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา นครพนม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้ เมื่อมีการประชุมอบรม สัมนา

พนักงานขาย (PC) ประจำ บ้าน แอนด์ บียอนด์ สาขา ราชพฤกษ์

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : บ้าน แอนด์ บียอนด์ สาขา ราชพฤกษ์

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย บ้าน แอนด์ บียอนด์ สาขา ราชพฤกษ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้ เมื่อมีการประชุมอบรม สัมนา

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรดักส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปรดักส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

รายละเอียดของงาน
-พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปรดักส์ สาขา รัตนาธิเบศร์
-เข้างานตามกะเวลาที่ทางร้านจัดให้
-ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ (ทำ 6 วัน หยุด 1 วัน ตามร้านจัดตารางรอบให้)
-แนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำ แบรนด์ COTTO

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ ไทวัสดุ สาขา สุราษฏร์ธานี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ไทวัสดุ สาขา สุราษฏร์ธานี

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้ากีอกน้ำและสุขภัณฑ์ลงร้านผู้แทนจำหน่าย ไทวัสดุ สาขา สุราษฏร์ธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้ เมื่อมีการประชุมอบรม สัมนา

พนักงานขาย (PC) ประจำ ร้าน โฮมโปร ลำลูกกา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปร ลำลูกกา

รายละเอียดของงาน
พนักงานขาย (PC) ประจำร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปร ลำลูกกา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ เมกาโฮม สาขา นครราชสีมา

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : เมกาโฮม สาขา นครราชสีมา

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำภายใต้แบรนด์ COTTO ร้านผู้แทนจำหน่าย เมกาโฮม สาขา นครราชสีมา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย (เนื่องจากอาจจะต้องยกสุขภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก)
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปร รามคำแหง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปร สาขารามคำแหง

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปรสาขา รามคำแหง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรดักส์ สาขา พัทยา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปรดักส์ สาขา พัทยา

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้ากีอกน้ำและสุขภัณฑ์ลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปรดักส์ สาขา พัทยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ ร้าน โฮมโปร สาขาสุขาภิบาล 3

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปร สาขาสุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประจำร้านโฮมโปร สาขาสุขาภิบาล 3

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำไทวัสดุ สาขาชัยพฤกษ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ร้านไทวัสดุ สาขาชัยพฤกษ์

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ COTTO

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ ไทวัสดุ สาขา ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ไทวัสดุ สาขา ลำลูกกา

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้า (PC) ลงร้านผู้แทนจำหน่าย ไทวัสดุ สาขา ลำลูกกา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ ร้าน ไทวัสดุ รังสิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ไทวัสดุ รังสิต

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ COTTO ประจำร้าน ไทวัสดุ รังสิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย (หากเป็นเพศหญิงขอมีประสบการณ์ขายสุขภัณฑ์)
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย ( PC) ประจำร้านผู้แทนจำหน่าย ชลบุรีอึ้งย่งล้ง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,300 + 750

สถานที่ทำงาน : ร้านผู้แทนจำหน่าย ชลบุรีอึ้งย่งล้ง

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ ประจำร้าน ชลบุรีอึ้งย่งล้ง
-เข้างานตามกะเวลาที่ทางร้านจัดให้
-ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ (ทำ 6 วัน หยุด 1 วัน ตามร้านจัดตารางรอบให้)
-แนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำ แบรนด์ COTTO

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย ( PC) ประจำร้าน Home Pro สาขาเมกาบางนา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : Home Pro สาขาเมกาบางนา

รายละเอียดของงาน
- พนักงานแนะนำสินค้าก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ ประจำร้าน Home Pro สาขาเมกาบางนา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรพระราม 9

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปร สาขา พระราม9

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปร สาขาพระราม9

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย (เนื่องจากอาจจะต้องยกสุขภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก)
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย ( PC) ประจำร้าน ไทวัสดุ สาขา ภูเก็ต

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ไทวัสดุ สาขา ภูเก็ต

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ COTTO ประจำร้านไทวัสดุ สาขา ภูเก็ต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์พนักงานขาย (PC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • เดินทางเข้าบริษัท (กทม.) ได้
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
 • เวลาทำงานขึ้นอยู่กับร้านผู้แทนจำหน่าย

พนักงานขาย ( PC) ประจำร้าน Home Pro สาขาพัทยาเหนือ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : Home Pro สาขาพัทยาเหนือ

รายละเอียดของงาน
- พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประจำร้าน Home Pro สาขาพัทยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย ( PC) ประจำร้าน โฮมโปร เพลินจิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ร้าน โฮมโปร เพลินจิต

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ COTTO ประจำร้าน โฮมโปร เพลินจิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานแนะนำสินค้า (PC) ประจำร้าน บ้านแอนด์บียอนด์ สาขา พัทยา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : บ้านแอนด์บียอนด์ สาขา พัทยา

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำแบรนด์ COTTO ประจำร้าน บ้านแอนด์บียอนด์ สาขา พัทยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - สามารถเดินทางเข้าประชุม อบรม ที่ กทม.ได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ บ้านแอนด์บียอนด์ ราชพฤกษ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : บ้านแอนด์บียอนด์ ราชพฤกษ์

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำแบรนด์ COTTO ประจำร้าน บ้านแอนด์บียอนด์ ราชพฤกษ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • - สามารถเดินทางเข้าประชุม อบรม ที่ กทม. ได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ ไทวัสดุ สาขา รังสิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ไทวัสดุ สาขา รังสิต

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำแบรนด์ COTTO ประจำร้าน ไทวัสดุ สาขา รังสิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศหญิง ขอมีประสบการณ์ด้านการขายสุขภัณฑ์หรือกีอกน้ำ)
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปร สาขา ประชาชื่น

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปรดักส์ สาขา ประชาชื่น

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ COTTO ร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปรดักส์ สาขา ประชาชื่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ เมกาโฮม สาขา รังสิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : เมกาโฮม สาขา รังสิต

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย เมกาโฮม สาขา รังสิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ ไทวัสดุ สาขา อ้อมน้อย สมุทรสาคร

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ไทวัสดุ อ้อมน้อย สมุทรสาคร

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย ไทวัสดุ อ้อมน้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ ไทวัสดุ สาขา ชับพฤกษ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ไทวัสดุ สาขา ชัยพฤกษ์

รายละเอียดของงาน
-พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย เมกาโฮม สาขา โรจนะ อยุธยา
-เข้างานตามกะเวลาที่ทางร้านจัดให้
-ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ (ทำ 6 วัน หยุด 1 วัน ตามร้านจัดตารางรอบให้)
-แนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำ แบรนด์ COTTO

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย ( PC) ประจำร้านโฮมโปรดักส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปรดักส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

รายละเอียดของงาน
-พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปรดักส์ สาขา รัตนาธิเบศร์
-เข้างานตามกะเวลาที่ทางร้านจัดให้
-ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ (ทำ 6 วัน หยุด 1 วัน ตามร้านจัดตารางรอบให้)
-แนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำ แบรนด์ COTTO

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

วิธีการรับสมัครงาน
- Add Line ID : sinesan96
- ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-9735040 ต่อ1918
- ฝากประวัติกับ Website นี้
- ฝากประวัติส่ง E-mail nantapan@scg.com

บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-9735040 ต่อ 1918
แฟกซ์ : 02-9735109

ติดต่อ : คุณพัทธนันท์ (ทราย)

http://www.cotto.com
ดูแผนที่