บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นภายใต้เครือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) พัฒนาเทคโนโลยีผลิตสุขภัณฑ์ แบรนด์ COTTO จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

พนักงานขาย (PC) ประจำ เมกาโฮม สาขา โรจนะ อยุธยา

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : เมกาโฮม สาขา รั

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย เมกาโฮม สาขา โรจนะ อยุธยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ ร้าน โฮมโปร ลำลูกกา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปร ลำลูกกา

รายละเอียดของงาน
พนักงานขาย (PC) ประจำร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปร ลำลูกกา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปร ชลบุรี

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : โฮมโปรชลบุรี

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปรชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมภูเก็ต 1 (Lotus ภูเก็ต)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปรภูเก็ต 1

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้ากีอกน้ำและสุขภัณฑ์ลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปรภูเก็ต 1 (Lotus ภูเก็ต)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้ เมื่อมีการประชุมอบรม สัมนา

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปร สาขาสุราษฎร์ธานี

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปร สาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปร สาขาสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย (เนื่องจากอาจจะต้องยกสุขภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก)
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปร รามคำแหง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปร สาขารามคำแหง

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปรสาขา รามคำแหง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปร นครปฐม

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปร นครปฐม

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้ากีอกน้ำและสุขภัณฑ์ลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปร นครปฐม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ ร้าน โฮมโปร สาขาสุขาภิบาล 3

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปร สาขาสุขาภิบาล 3

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประจำร้านโฮมโปร สาขาสุขาภิบาล 3

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำไทวัสดุ สาขาชัยพฤกษ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ร้านไทวัสดุ สาขาชัยพฤกษ์

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ COTTO

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ ร้าน ไทวัสดุ รังสิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ไทวัสดุ รังสิต

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ COTTO ประจำร้าน ไทวัสดุ รังสิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย (หากเป็นเพศหญิงขอมีประสบการณ์ขายสุขภัณฑ์)
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย ( PC) ประจำร้านโฮมโปรดักส์ สาขาอมตะนคร ชลบุรี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,300 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปรดักส์ สาขาอมตะนคร ชลบุรี

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ ประจำร้าน Home Pro สาขาอมตะนคร ชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย ( PC) ประจำร้าน Home Pro สาขาเมกาบางนา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : Home Pro สาขาเมกาบางนา

รายละเอียดของงาน
- พนักงานแนะนำสินค้าก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ ประจำร้าน Home Pro สาขาเมกาบางนา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรพระราม 9

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปร สาขา พระราม9

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปร สาขาพระราม9

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย (เนื่องจากอาจจะต้องยกสุขภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก)
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย ( PC) ประจำร้าน โฮมโปร ชัยพฤกษ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปรฯ ชัยพฤกษ์

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ COTTO

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์พนักงานขาย (PC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • เดินทางเข้าบริษัท (กทม.) ได้
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
 • เวลาทำงานขึ้นอยู่กับร้านผู้แทนจำหน่าย

พนักงานขาย ( PC) ประจำร้าน Home Pro สาขาพัทยาเหนือ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : Home Pro สาขาพัทยาเหนือ

รายละเอียดของงาน
- พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประจำร้าน Home Pro สาขาพัทยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -สามารถเดินทางเข้าบริษัท(กทม.)ได้

พนักงานขาย ( PC) ประจำร้าน โฮมโปร เพลินจิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ร้าน โฮมโปร เพลินจิต

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ COTTO ประจำร้าน โฮมโปร เพลินจิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานแนะนำสินค้า (PC) ประจำร้าน โฮมโปรฯ สาขา เพชรเกษม

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปรฯ สาขา เพชรเกษม

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำแบรนด์ COTTO ประจำร้าน โฮมโปรฯ สาขา เพชรเกษม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - สามารถเดินทางเข้าประชุม อบรม ที่ กทม.ได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรฯ สาขา แฟชั่น ไอส์แลนด์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปรฯ สาขา แฟชั่น ไอส์แลนด์

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำแบรนด์ COTTO ประจำร้าน โฮมโปรฯ สาขา แฟชั่น ไอส์แลนด์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ ไทวัสดุ สาขา รังสิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ไทวัสดุ สาขา รังสิต

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำแบรนด์ COTTO ประจำร้าน ไทวัสดุ สาขา รังสิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศหญิง ขอมีประสบการณ์ด้านการขายสุขภัณฑ์หรือกีอกน้ำ)
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปร สาขา กัลปพฤกษ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : โฮมโปร สาขา กัลปพฤกษ์

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้าน โฮมโปร สาขา กัลปพฤกษ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ เมกาโฮม สาขา รังสิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : เมกาโฮม สาขา รังสิต

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย เมกาโฮม สาขา รังสิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

พนักงานขาย (PC) ประจำ ไทวัสดุ สาขา อ้อมน้อย สมุทรสาคร

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 + 750

สถานที่ทำงาน : ไทวัสดุ อ้อมน้อย สมุทรสาคร

รายละเอียดของงาน
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย ไทวัสดุ อ้อมน้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • - สามารถทำงานเป็นกะได้
 • - หากมีประสบการณ์ขาย(PC)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

วิธีการรับสมัครงาน
- Add Line ที่เบอร์ 0876867896 ID : solutionexpertteam
- ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-9735040 ต่อ1909
- ฝากประวัติกับ Website นี้
- ฝากประวัติส่ง E-mail seksamai@scg.com

บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-9735040 ต่อ 1918
แฟกซ์ : 02-9735109

ติดต่อ : คุณพัทธนันท์ (ทราย)

http://www.cotto.com
ดูแผนที่