บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในรูปของ "ไฮเปอร์มาร์เก็ต" หรือ "ซูเปอร์เซ็นเตอร์" ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ปัจจุบันบิ๊กซีเปิดให้บริการมากกว่า 300 สาขา ด้วยบุคลากรมากกว่า 23,000 คน ปัจจุบันบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์กำลังขยายธุรกิจและเปิดรับสมัครบุคลากรคุณภาพที่มองหาความก้าวหน้าเข้าร่วมเป็นทีมงานประจำทั้งในสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และในทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยการมอบโอกาสที่หลากหลาย ความท้าทาย และผลตอบแทนที่คุ้มค่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ตามคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ผู้จัดการแผนกอาหารสด

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการบริหารยอดขาย และผลกำไรให้ได้ตามเป้าหมาย ในแผนกเบเกอรี่ เนื้อ อาหารทะเล ผักผลไม้ ครัวร้อน ผลิตภัณฑ์นม และอาหารแช่เย็น โดยมีขอบข่ายงานเกี่ยวกับการจัดการตัวสินค้า การจัดวางและการตกแต่ง การบริการลูกค้า การควบคุมการสูญเสีย และการพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

ผู้จัดการแผนกอาหารแห้ง

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการบริหารยอดขาย และผลกำไรให้ได้ตามเป้าหมายในแผนกอาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงอาหาร อาหารกระป๋อง ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม สุรา ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เคมีทำความสะอาด และกระดาษอนามัย โดยมีขอบข่ายงานเกี่ยวกับการจัดตัวสินค้า การจัดวาง และการตกแต่ง การบริการลูกค้า การควบคุมการสูญเสีย และการพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

ผู้จัดการแผนกสินค้าทั่วไป

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการบริหารยอดขายและผลกำไรให้ได้ตามเป้าหมายในแผนกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง เทปเพลง อุปกรณ์การถ่ายภาพ เครื่องใช้ในครัว เครื่องพลาสติก เครื่องตกแต่งบ้าน/ห้องน้ำ เครื่องเขียน กีฬา เสื้อผ้ารองเท้าสุภาพบุรุษ-สตรี และเด็ก ฯลฯ โดยมีขอบข่ายงานเกี่ยวกับการจัดการตัวสินค้า การจัดวางและการตกแต่ง การบริการลูกค้า การควบคุมการสูญเสีย และการพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการด้านกิจกรรมการบริการลูกค้าทั้งหมดในแผนกแคชเชียร์ ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ แลกซื้อ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ผู้จัดการแผนกตรวจรับสินค้า

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการจัดการ รับ - ส่งสินค้า การจัดเก็บสินค้า การดำเนินการด้านเอกสาร การควบคุมการสูญเสีย การเติมสินค้าหน้าร้าน และการพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการสาขา คือการควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์แก่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงานของสาขา กำกับและดูแลงานแผนกบัญชีการเงิน และ EDP สาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

ผู้จัดการแผนกป้องกันการสูญหาย

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการจัดการกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการป้องกันการสูญหาย การควบคุมการสูญเสีย ระบบความปลอดภัย และสอบสวนการลักขโมย หรือการทุริตทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

ผู้จัดการแผนกพลาซ่า

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบดูแลและบริหารพื้นที่เช่าร้านค้าระยะสั้นและระยะยาวในพื้นที่พลาซ่าทั้งหมด เช่น พื้นที่ให้เช่า ศูนย์อาหาร เครื่องหยอดเหรียญ เพื่อให้เกิดรายได้สูงสุด รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ควบคุมค่าใช้จ่าย ควบคุมคุณภาพการให้บริการ และพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

เภสัชกร

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
- ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยา
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามิน และเวชสำอาง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

ผู้จัดการซ่อมบำรุงประจำสาขา (ทั่วประเทศ)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 20,000 - 35,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ - ปริมณฑล และต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนงาน Preventive Maintenance ประจำวัน/เดือน/ปี และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2.ตรวจสอบและติดตามการบันทึก Log Sheet ของ Prevention Maintenance ทุกวันและลงนามกำกับ และสรุปรายงานส่งส่วนกลาง
3.ปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
4.วางแผนการต่อสัญญาต่าง ๆ ภายในฝ่าย และการต่อใบอนุญาตต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ
5.ตรวจสอบการบันทึกค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
6.ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยในการทำงานของแม่บ้าน
7.รับผิดชอบการวางแผน การอนุรักษ์พลังงาน และเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคาร
8.สรุปรายการและรายละเอียดของค่าใช้จ่ายของงานในแผนก โดยประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สาขา
9.จัดประชุมและแบ่งงานในแต่ละวันสำหรับช่างให้แต่ละกะ ให้เหมาะสมกับสภาพงาน
10.อบรมและให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
11.ตรวจตราและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
12.ประสานงานและแจ้งปัญหาในการปฏิบัติงานหรือปัญหาของเครื่องจักรในสาขากับส่วนกลาง
13.ร่วมเป็นตัวแทน และประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายความปลอดภัย
14.งานอื่นๆ ตามแต่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคาร และระบบปรับอากาศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการบริหารจัดการ
 • สามารถทำงานประจำได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

Accounting Officer (AP/AR/GL/Cash Control)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ บิ๊กซีสาขาราชดำริ

รายละเอียดของงาน
วิเคราะรายการ บัญทึกบัญชี ตรวจสอบ ทำใบสำคัญรับ-จ่าย สรุปยอดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีเท่านั้น
 • ยินดีรับบัญฑิตใหม่
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ excel ได้
 • ส่งใบสมัครตรงที่ kapanicha@bigc.co.th

Store Manager

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
- Achieve the sales target specified by the company and develop action plan when necessary.
- Monitor P&L to reach the target specified by the company and initiate corrective action when necessary according to Big C Policy and procedure. All expenses must be adjusted according to sales.
- Monitor Daily Inventory Levels to consistently achieve store target.
- Monitor the price of merchandise in the market to be competitive at all time.
- Monitor shrinkage and waste at all times and control variances with appropriate action plans.
- Serve customer all the time to be sure this is the standard in store among all employees.
- Strive to train and develop all employees to achieve excellence in all they do and increase efficiency and productivity in every function.
- Achieve target sales and maintain shopping environment for our customers, store must provide special activity in store level with well organized.
- Maintain outstanding cleanliness throughout the entire store at all times.
- Maintain Stock room standard at all times.
- Control division everyday according to target for specific by the company.
- Maintain compliance in all company, audit and GMP checklist.
- Follow up the standard of business conduct.
- Manage a safety and work environment management to protect customers and employees.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor's Degree or Master's Degree in any fields.
 • Thai male or female.
 • Minimum 3 years of experience in retail/hypermarket business is a must.
 • Good command of English and computer literacy.
 • Able to work upcountry/Bangkok.

หัวหน้าแผนกเครื่องครัว ประจำสาขาปทุมธานี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12,000 - 16,000.-

สถานที่ทำงาน : ฺบิ๊กซี สาขา ปทุทธานี

รายละเอียดของงาน
-ดำเนินการด้านการสั่งซื้อสินค้าและการผลักดันยอดขายรวมทั้ง GP ให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนก
-รักษามาตรฐานการจัดการสินค้าการขายสินค้าและการบริการลูกค้าการดูแลพนักงานการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณของแต่ละแผนก
-การควบคุมให้มีการสั่งซื้อสินค้าให้สัมพันธ์กับยอดขายของ แต่ละแผนก ควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง ดูแลการจัดเก็บสินค้าในสต๊อกรูม ควบคุม Shrinkage ให้ได้ตามที่ บริษัทกำหนด
-ควบคุมดูแลให้มีการจัดเรียงสินค้า และ เติมสินค้าให้เต็มที่ J Hook / Side Kick / Dump table และ Check out Lane และ จัดเก็บ Fixture ไว้ในห้องสำหรับจัดเก็บ Fixture

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจากธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการบริหารทีม
 • รักงานด้านการบริการ เข้างานตามรอบที่บริษัทฯ กำหนดได้

HR Executive Service

อัตรา : 1

เงินเดือน : 40,000-45,000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ สาขาราชดำริ

รายละเอียดของงาน
- Service to Expat Executive and family,
- Immigration Service (supported by Vendor),
- All Executive’s benefits operations,
- Provide advice in detail of each contract,
- Admin support for Supervisor, also data analysis,
- Able to process and analyze report by MS-Excel and prepare presentation by MS-Power Point,
- Ad-hoc to C&B Projects, or new business.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor to HRM or related Field
 • 3 year experience to process VISA and Work Permit
 • Background and knowledge to HR Management, Welfare and Labor Law
 • If experience from consulting, agency, outsourcing firm is plus
 • Good command of English
 • Computer Literacy (MS Office)

พนักงานคีย์ข้อมูล ( 4 เดือน) พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 ด่วน!

อัตรา : 4

เงินเดือน : 11000

สถานที่ทำงาน : บิ๊กซี ราชดำริ (ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์) BTS ชิดลม

รายละเอียดของงาน
1. คีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-17.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
3. สามารถปฏิบัติงานได้ที่ บิ๊กซี ราชดำริ (ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์) BTS ชิดลม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิปวช. ปวส.
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
 • พิมพ์ดีดได้คล่อง
 • ละเอียดรอบคอบ
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถมาปฏิบัติงานได้ที่บิ๊กซี ราชดำริ (สำนักงานใหญ่)

ด่วน บาริสต้า(Barista)

อัตรา : 30

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานขายและการบริการในร้านกาแฟตามมาตรฐานการบริการและคู่มือการทำงานการขายและการปฏิบัติงานในตำแหน่ง "บาริสต้า"
- มีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยใจที่เปี่ยมล้นด้วยความรักในการให้บริการ
- เข้าใจความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและการบริการให้กับลูกค้าทุกครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ถ้ามีประสบการณ์ในหน้าที่ บาริสต้า (Barista) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

วิธีการรับสมัครงาน
1. สมัครงาน online
2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่:
2.1) กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C
2.2) ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th
3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา:
3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น. ตามสาขาที่ต้องการทำงาน
3.2) กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
97/11 ชั้น 5 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (สมัครงานออนไลน์ website Big C/ ผ่าน JobTH.com เท่านั้น)
แฟกซ์ :

ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาบุคคลากร ส่วนกลาง

http://www.bigc.co.th
ดูแผนที่