บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในรูปของ "ไฮเปอร์มาร์เก็ต" หรือ "ซูเปอร์เซ็นเตอร์" ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ปัจจุบันบิ๊กซีเปิดให้บริการมากกว่า 300 สาขา ด้วยบุคลากรมากกว่า 23,000 คน ปัจจุบันบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์กำลังขยายธุรกิจและเปิดรับสมัครบุคลากรคุณภาพที่มองหาความก้าวหน้าเข้าร่วมเป็นทีมงานประจำทั้งในสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และในทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยการมอบโอกาสที่หลากหลาย ความท้าทาย และผลตอบแทนที่คุ้มค่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ตามคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ผู้จัดการแผนกอาหารสด

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการบริหารยอดขาย และผลกำไรให้ได้ตามเป้าหมาย ในแผนกเบเกอรี่ เนื้อ อาหารทะเล ผักผลไม้ ครัวร้อน ผลิตภัณฑ์นม และอาหารแช่เย็น โดยมีขอบข่ายงานเกี่ยวกับการจัดการตัวสินค้า การจัดวางและการตกแต่ง การบริการลูกค้า การควบคุมการสูญเสีย และการพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

ผู้จัดการแผนกอาหารแห้ง

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการบริหารยอดขาย และผลกำไรให้ได้ตามเป้าหมายในแผนกอาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงอาหาร อาหารกระป๋อง ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม สุรา ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เคมีทำความสะอาด และกระดาษอนามัย โดยมีขอบข่ายงานเกี่ยวกับการจัดตัวสินค้า การจัดวาง และการตกแต่ง การบริการลูกค้า การควบคุมการสูญเสีย และการพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

ผู้จัดการแผนกสินค้าทั่วไป

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการบริหารยอดขายและผลกำไรให้ได้ตามเป้าหมายในแผนกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง เทปเพลง อุปกรณ์การถ่ายภาพ เครื่องใช้ในครัว เครื่องพลาสติก เครื่องตกแต่งบ้าน/ห้องน้ำ เครื่องเขียน กีฬา เสื้อผ้ารองเท้าสุภาพบุรุษ-สตรี และเด็ก ฯลฯ โดยมีขอบข่ายงานเกี่ยวกับการจัดการตัวสินค้า การจัดวางและการตกแต่ง การบริการลูกค้า การควบคุมการสูญเสีย และการพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการด้านกิจกรรมการบริการลูกค้าทั้งหมดในแผนกแคชเชียร์ ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ แลกซื้อ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ผู้จัดการแผนกตรวจรับสินค้า

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการจัดการ รับ - ส่งสินค้า การจัดเก็บสินค้า การดำเนินการด้านเอกสาร การควบคุมการสูญเสีย การเติมสินค้าหน้าร้าน และการพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการสาขา คือการควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์แก่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงานของสาขา กำกับและดูแลงานแผนกบัญชีการเงิน และ EDP สาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

ผู้จัดการแผนกป้องกันการสูญหาย

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการจัดการกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการป้องกันการสูญหาย การควบคุมการสูญเสีย ระบบความปลอดภัย และสอบสวนการลักขโมย หรือการทุริตทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

ผู้จัดการแผนกพลาซ่า

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบดูแลและบริหารพื้นที่เช่าร้านค้าระยะสั้นและระยะยาวในพื้นที่พลาซ่าทั้งหมด เช่น พื้นที่ให้เช่า ศูนย์อาหาร เครื่องหยอดเหรียญ เพื่อให้เกิดรายได้สูงสุด รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ควบคุมค่าใช้จ่าย ควบคุมคุณภาพการให้บริการ และพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

เภสัชกร

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
- ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยา
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามิน และเวชสำอาง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

ผู้จัดการซ่อมบำรุงประจำสาขา (ทั่วประเทศ)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 20,000 - 35,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ - ปริมณฑล และต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนงาน Preventive Maintenance ประจำวัน/เดือน/ปี และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2.ตรวจสอบและติดตามการบันทึก Log Sheet ของ Prevention Maintenance ทุกวันและลงนามกำกับ และสรุปรายงานส่งส่วนกลาง
3.ปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
4.วางแผนการต่อสัญญาต่าง ๆ ภายในฝ่าย และการต่อใบอนุญาตต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ
5.ตรวจสอบการบันทึกค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
6.ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยในการทำงานของแม่บ้าน
7.รับผิดชอบการวางแผน การอนุรักษ์พลังงาน และเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคาร
8.สรุปรายการและรายละเอียดของค่าใช้จ่ายของงานในแผนก โดยประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สาขา
9.จัดประชุมและแบ่งงานในแต่ละวันสำหรับช่างให้แต่ละกะ ให้เหมาะสมกับสภาพงาน
10.อบรมและให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
11.ตรวจตราและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
12.ประสานงานและแจ้งปัญหาในการปฏิบัติงานหรือปัญหาของเครื่องจักรในสาขากับส่วนกลาง
13.ร่วมเป็นตัวแทน และประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายความปลอดภัย
14.งานอื่นๆ ตามแต่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคาร และระบบปรับอากาศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการบริหารจัดการ
 • สามารถทำงานประจำได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

Accounting Officer (AP/AR/GL/Cash Control)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ บิ๊กซีสาขาราชดำริ

รายละเอียดของงาน
วิเคราะรายการ บัญทึกบัญชี ตรวจสอบ ทำใบสำคัญรับ-จ่าย สรุปยอดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีเท่านั้น
 • ยินดีรับบัญฑิตใหม่
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ excel ได้
 • ส่งใบสมัครตรงที่ kapanicha@bigc.co.th

Store Manager

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : สามารถทำงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
- Achieve the sales target specified by the company and develop action plan when necessary.
- Monitor P&L to reach the target specified by the company and initiate corrective action when necessary according to Big C Policy and procedure. All expenses must be adjusted according to sales.
- Monitor Daily Inventory Levels to consistently achieve store target.
- Monitor the price of merchandise in the market to be competitive at all time.
- Monitor shrinkage and waste at all times and control variances with appropriate action plans.
- Serve customer all the time to be sure this is the standard in store among all employees.
- Strive to train and develop all employees to achieve excellence in all they do and increase efficiency and productivity in every function.
- Achieve target sales and maintain shopping environment for our customers, store must provide special activity in store level with well organized.
- Maintain outstanding cleanliness throughout the entire store at all times.
- Maintain Stock room standard at all times.
- Control division everyday according to target for specific by the company.
- Maintain compliance in all company, audit and GMP checklist.
- Follow up the standard of business conduct.
- Manage a safety and work environment management to protect customers and employees.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor's Degree or Master's Degree in any fields.
 • Thai male or female.
 • Minimum 3 years of experience in retail/hypermarket business is a must.
 • Good command of English and computer literacy.
 • Able to work upcountry/Bangkok.

หัวหน้าแผนกเครื่องครัว ประจำสาขาปทุมธานี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12,000 - 16,000.-

สถานที่ทำงาน : ฺบิ๊กซี สาขา ปทุทธานี

รายละเอียดของงาน
-ดำเนินการด้านการสั่งซื้อสินค้าและการผลักดันยอดขายรวมทั้ง GP ให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนก
-รักษามาตรฐานการจัดการสินค้าการขายสินค้าและการบริการลูกค้าการดูแลพนักงานการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณของแต่ละแผนก
-การควบคุมให้มีการสั่งซื้อสินค้าให้สัมพันธ์กับยอดขายของ แต่ละแผนก ควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง ดูแลการจัดเก็บสินค้าในสต๊อกรูม ควบคุม Shrinkage ให้ได้ตามที่ บริษัทกำหนด
-ควบคุมดูแลให้มีการจัดเรียงสินค้า และ เติมสินค้าให้เต็มที่ J Hook / Side Kick / Dump table และ Check out Lane และ จัดเก็บ Fixture ไว้ในห้องสำหรับจัดเก็บ Fixture

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจากธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการบริหารทีม
 • รักงานด้านการบริการ เข้างานตามรอบที่บริษัทฯ กำหนดได้

HR Executive Service

อัตรา : 1

เงินเดือน : 40,000-45,000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ สาขาราชดำริ

รายละเอียดของงาน
- Service to Expat Executive and family,
- Immigration Service (supported by Vendor),
- All Executive’s benefits operations,
- Provide advice in detail of each contract,
- Admin support for Supervisor, also data analysis,
- Able to process and analyze report by MS-Excel and prepare presentation by MS-Power Point,
- Ad-hoc to C&B Projects, or new business.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor to HRM or related Field
 • 3 year experience to process VISA and Work Permit
 • Background and knowledge to HR Management, Welfare and Labor Law
 • If experience from consulting, agency, outsourcing firm is plus
 • Good command of English
 • Computer Literacy (MS Office)

พนักงานคีย์ข้อมูล ( 4 เดือน) พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 ด่วน!

อัตรา : 4

เงินเดือน : 11000

สถานที่ทำงาน : บิ๊กซี ราชดำริ (ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์) BTS ชิดลม

รายละเอียดของงาน
1. คีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-17.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
3. สามารถปฏิบัติงานได้ที่ บิ๊กซี ราชดำริ (ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์) BTS ชิดลม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิปวช. ปวส.
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
 • พิมพ์ดีดได้คล่อง
 • ละเอียดรอบคอบ
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถมาปฏิบัติงานได้ที่บิ๊กซี ราชดำริ (สำนักงานใหญ่)

ด่วน บาริสต้า(Barista)

อัตรา : 30

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานขายและการบริการในร้านกาแฟตามมาตรฐานการบริการและคู่มือการทำงานการขายและการปฏิบัติงานในตำแหน่ง "บาริสต้า"
- มีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยใจที่เปี่ยมล้นด้วยความรักในการให้บริการ
- เข้าใจความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและการบริการให้กับลูกค้าทุกครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ถ้ามีประสบการณ์ในหน้าที่ บาริสต้า (Barista) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

IT Applications Support

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ สาขาราชดำริ

รายละเอียดของงาน
1. Ongoing Support the IT applications
2. Prioritize tasks and assignment
3. Coordinate with other teams/departments
4. Work closely with key users and third parties
5. Working aligned with the company direction and regulator’s rules
6. Support users for all IT related services including Applications and other IT perspectives.
7. Issue Management
8. Create Issue monthly/weekly report
9. Able to work in up-country temporary

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. Bachelor Degree in IT, Computer Science, Computer Engineer, MIS
 • 2. Minimum 3 years’ experience in IT Application Supports
 • 3. Experiences in Insurance Industry is advantage
 • 4. Good command of English in Speaking , Listening and Writing
 • 5. Computer Literacy (MS Word, Excel, and PowerPoint)
 • 6. Strong interpersonal , coordination and communication skills
 • 7. Create Issue monthly/weekly report
 • สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณสมกานต์ 063-208-6540
 • ส่งใบสมัครที่ tisomgarn@bigc.co.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Agent) Broker

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 18,000 - 20,000

สถานที่ทำงาน : บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์

รายละเอียดของงาน
ทำงานประจำจุดขาย ณ สาขาบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ ใกล้สาขาไหนทำงานสาขานั้น
ด่วน!!เปิดรับทัวประเทศ
ทำหน้าที่นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และประกันชีวิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักงานบริการและการขาย มีบุคลิกภาพดี ขยัน ซื่อสัตย์
 • ในกรณีที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต และมีประสบการณ์ทำงานด้านการขายประกัน บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้อำนวยการเขต(ประจำภูมิภาคต่างๆ)

อัตรา : N/A

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : Upcountry

รายละเอียดของงาน
This position will directly report to Executive Vice President, Operations. The District Director will handle for overall regional stores operations i.e. Sales Target Management, GP Management, P&L, Customer Satisfaction,Team Monitor, proficiency in handling technical matters, monitor goods to be competitive in the market at all time, and etc.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor’s degree / Master’s degree in any related field.
 • Minimum 7 years of retail experience with an advanced understanding of store operations.
 • Require excellent creativity, initiative, development, analytical, problem solving and communication skills, evaluate risks and plan control.
 • Highly motivated, confident and energetic.
 • Thorough investigation, prioritizing, and judgment skills.
 • Possess strong written and verbal communication skills to effectively interact with all levels of management.
 • Microsoft Word and Excel proficiently.
 • Must have a valid driver’s license and a willingness to travel alone. Overnight travel may be needed and subject to change based on plan and retail store locations.

Area Maintenance Manager

อัตรา : 5

เงินเดือน : 25,000-45,000

สถานที่ทำงาน : บิ๊กซี สำนักงานใหญ่ ชั้น5 สาขาราชดำริ

รายละเอียดของงาน
• วางแผนงบประมาณสำหรับค่าบำรุงรักษาและแผนการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ของสาขาในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
• ตรวจสอบสโตร์ที่เปิดใหม่ รวมถึงสโตร์ปัจจุบัน และส่งมอบงานระบบทั้งหมด ให้เป็นไปตามแผนโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด
• ควบคุม แก้ไขปัญหา แนะนำ ตรวจเยี่ยม ในแต่ละสโตร์ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาประจำแต่ละสาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 5 ปี ในธุรกิจค้าปลีก
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถเดินทางไปตรวจสาขาต่างๆตามพื้นที่ๆรับผิดชอบได้

บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานประจำ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาในกรุงเทพ,ปริมณฑล และต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายขาย
หลายอัตรา ประจำสาขาในกรุงเทพ,ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และประกันชีวิต ในห้างบิ๊กซี
สาขาในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ , มีใจรักงานบริการและการขาย มีบุคลิกภาพดี ขยัน ซื่อสัตย์
 • ในกรณีที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต และมีประสบการณ์ทำงานด้านการขายประกัน บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า บิ๊กซี ธัญบุรีคลองหก

อัตรา : 50

เงินเดือน : 9,000 - 12,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า บิ๊กซี ธัญบุรี คลองหก

รายละเอียดของงาน
1. เบิกอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น Talk Man, รถสำหรับขนย้ายสินค้า CROW PC
2. รับผิดชอบในการเบิกสินค้าตามโซนที่ได้รับมอบหมายและเบิกสินค้าด้วยความถูกต้อง
3. พนักงานต้องจัดเรียงสินค้าที่ทำการเบิก ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ในด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
1. สมัครงาน online
2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่:
2.1) กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C
2.2) ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th
3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา:
3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น. ตามสาขาที่ต้องการทำงาน
3.2) กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
97/11 ชั้น 5 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (สมัครงานออนไลน์ website Big C/ ผ่าน JobTH.com เท่านั้น)
แฟกซ์ :

ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาบุคคลากร ส่วนกลาง

http://www.bigc.co.th
ดูแผนที่