บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด
บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด (Lighting Today Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Industry) และเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้ง (Authorized Project Dealer) ของ PHILIPS Thailand อย่างเป็นทางการมากว่า10ปี บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าด้านแสงสว่างครบวงจร (โคมไฟ,หลอดไฟ,และอุปกรณ์ส่องสว่าง) และเป็นที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน (Energy Consultant) รวมถึงการออกแบบตกแต่งแสงสว่างอาคารมุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยี (LED Decoration) พร้อมทั้งการให้บริการติดตั้งและรีไซเคิลโปรแกรม (Installation and Recycle Program)

Office Sales/ TeleSales (พนักงานขายประจำออฟฟิศ)

อัตรา : 1-2

เงินเดือน : 15,000-17,000

สถานที่ทำงาน : สาทร

รายละเอียดของงาน
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดและโคมไฟ ยี่ห้อ PHILIPS ประจำอยู่ที่ Office

นำเสนอขายสินค้า ให้กับลูกค้าทั้งใหม่และเก่า ช่วยติดต่อและติดตามลูกค้าและงานต่างๆที่ได้เสนอไป เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทฯ

ติดต่อประสานงานกับแผนกจัดส่งสินค้า และบัญชี
ดูแลฐานลูกค้า ระบบ CRM

ประชุมสรุปการขายต่างๆ กับแผนกขายโครงการ และการตลาดเพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง/ชาย อายุ 26-35 ปี
 • พูดจาฉะฉาน ใช้ภาษาไทยได้ดี, ใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เน้นการอ่านและเขียน
 • ขายสินค้าได้ มีใจรักงานขาย และรักงานบริการ ติดตามงานได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความอดทน กระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • สามารถพิมพ์ดีดได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม computer พื้นฐาน Excel, Word, PowerPoint, Email

Sales Representative (พนักงานขาย)

อัตรา : 2-3

เงินเดือน : 15,000-18,000

สถานที่ทำงาน : สำนักงาน กรุงเทพฯ สาทร / วิ่งงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนการทำงานกับ Project Manager เพื่อเข้าพบลูกค้าในกลุ่มและพื้นที่ต่างๆ
2. เสนอขายสินค้า กลุ่มหลอดไฟ โคมไฟฟิลิปส์ และสินค้า LED รวมถึงการให้คำแนะนำทางด้านข้อมูลและสเปคสินค้า แก่กลุ่มลูกค้า โรงงาน, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, ฯลฯ
3. ติดตามยอดขายและปิดเป้าหมายในแต่ละเดือน
4. ส่งรายงานการทำงานในแต่ละสัปดาห์ และสรุปผลงานตัวเองแก Project Manager

โดยทางบริษัทฯจะมีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน หรืออบรมที่ Philips เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปและเน้นสินค้า LED การใช้เทคนิคทางด้านการวางสเปคสินค้า โดยการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Dialux, การออกแบบแสงสว่าง และโปรแกรมคำนวนการคืนทุน และศักยภาพในการขายให้กับทีมขาย
(มีจัดอบรม, สัมมนา, คอมมิชชั่น, และเป้าท่องเที่ยวต่างประเทศ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ – ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 2 ปี
 • รักการขาย การพบปะลูกค้า มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยันทำงาน
 • รับผิดชอบงาน, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้
 • เรียนรู้และพัฒนาได้ ยินดีรับสิ่งใหม่ๆ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Email, Word, Excel
 • มีโน๊ตบุ๊ค สำหรับการใช้งานและเสนอสินค้าเป็น
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล และสามาถเดินทางต่างจังหวัดในบางพื้นที่ได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000-22000

สถานที่ทำงาน : นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 10 สาทร

รายละเอียดของงาน
บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย
จัดทำเอกสาร ภงด.1, 3, 53
จัดทำเอกสารรับ-จ่าย
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม บ้านเชียงได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทนและกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถลงบัญชีพื้นฐานได้

สมุห์บัญชี

อัตรา : 1 อัครา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน : นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย.10 สาทร

รายละเอียดของงาน
ปิดงบประเดือน-งบประจำปี
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทำ ภงด.ทุกประเภท , ยื่น ประกันสังคม
รายงายภาษี ซื้อ,ขาย
จัดทำเงินเดือนและรายงานต่างๆ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายบัญชีและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
•ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในแต่ละรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
•คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีต่างๆทีเกี่ยวข้อง
•ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 30 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • สามารถใช้โปรแกรมบ้านเชียงได้เป็นอย่างดี

Lighting Design

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 20,000-25,000

สถานที่ทำงาน : นราธิวาสราชนครินทร์ 10 สาทร

รายละเอียดของงาน
สามารถออกแบบงานตกแต่งได้ทั้งภายในภาพนอก โดยสร้างเป็นภาพ Perspective

สามารถออกแบบงานด้านแสงสว่างได้หลายประเภท เช่น ร้านค้า โชว์รูม โรงแรม ห้องพัก
โรงงาน รวมถึงงานไฟประดับตกแต่งเปลี่ยนสี เช่น งาน ไฟตกแต่ง ภายใน

สามารถกำหนดรูปแบบ โคมไฟ หลอดไฟ ตามงานแบบที่สร้างขึ้นมาได้

สามารถนำเสนอแบบให้กับทางลูกค้าได้ ช่วยสนับสนุนงานฝ่ายขายโครงการ โดยการพัฒนาช่องทางการขายกับกลุ่มลูกค้า และ ผู้ออกแบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • 2. สามารถพิมพ์ดีดได้ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อย่างคล่องแคล่ว และ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ได้ เช่น Microsoft Office , Email
 • 3. ชอบงานออกแบบและงานนำเสนอแบบกับลูกค้า โดยสามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างชำนาญ เช่น 3D Max , Photoshop เป็นต้น
 • 4. สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 • 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และ สนับสนุนงานกับฝ่ายอื่นได้อย่างดี
 • 6. มีทัศนคติที่ดี กระตือรือร้น และยินดีที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี และ งานใหม่ๆ
 • 7. หากมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ หรือ ผลิตภัณฑ์ แสงสว่าง มากกว่า 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • 8. สามารถเริ่มงานได้ทันที

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Email สมัครงานพร้อมรูปถ่าย, ระบุเงินเดือนที่ต้องการ
มายัง salesadmin@lighting-today.com
ติดต่อ : คุณณัชชา 02 286-9611

บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด
67 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 022869611
แฟกซ์ : 022869755,026760305

ติดต่อ : คุณณัชชา วิมลสกุลภัค

http://www.lightingtoday.co.th
ดูแผนที่