บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
โรงงานผลิต และ จำหน่ายเสื้อยืด เสื้อโปโล พนักงานรวมประมาณ 300 คน
ส่วนขาย มี 6 สาขา
1. สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี
2. สาขาราชครู ปากซอยพหลโยธิน 5 พญาไท กรุงเทพ
3. สาขาศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์
4. สาขา MRT พระรามเก้า
5. สาขาโรบินสันสมุทรปราการ
6. สาขา จ.ระยอง
ผู้ผลิต และจำหน่ายเสื้อยืด เสื้อโปโล พร้อมบริการงานปัก -สกรีน

Graphic Design

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน5 (ราชครู)

รายละเอียดของงาน
ออกแบบงาน 3D
ออกแบบงานกราฟฟิค รองรับงานฝ่ายการขายและการตลาด
ออกแบบ แกะภาพ ดราฟงานโลโก้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขา Graphic Design , นิเทศน์ศิลป์ พาณิชย์ศิลป์ หรือสขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator และ photoshop ได้
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม 3D MAX และหรือ Sketcher 3D
 • มีทัศนคติที่ดี ทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

IT Manager

อัตรา : 1

เงินเดือน : 30000-50000

สถานที่ทำงาน : สาขาราชครู 1139-1141 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400

รายละเอียดของงาน
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
วางแผนจัดระเบียบควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานด้านไอทีและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ออกแบบพัฒนาใช้และประสานงานระบบนโยบายและขั้นตอนต่างๆ
ตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าถึงเครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล
ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ใช้และการทำงานของระบบเพื่อสนับสนุนนโยบายขององค์กร
การพัฒนาและการใช้นโยบายด้านไอทีและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิงอายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในด้าน Network Security, Data Base, My SQL, Post Gres QL.

Digital Marketing Manager

อัตรา : 1

เงินเดือน : 40000 ++

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน 5 (ใกล้กับ BTS อารีย์)

รายละเอียดของงาน
- วางแผนควบคุมกลยุทธ์ ทางการตลาด ส่วน Digital แบบครบวงจร เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- บริหาร Campaign ทางการตลาด
- ติดตามวิเคราะห์ Trend Marketing, Digital Marketing เพื่อนำมาประยุกต์และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม และนำสมัยอยู่เสมอ
- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อปรับปรุง พัฒนาความเข้าใจ ในตัวธุรกิจขององค์กร ให้นำสมัย อยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Management บริหารทีมอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ในด้าน SEM,SEO,Social Media,Marketing Management
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

Digital Marketing

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25000 ++

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน 5 (ใกล้กับ BTS อารีย์)

รายละเอียดของงาน
- นำเสนอ และวางแผนงาน กลยุทธ ส่วน Facebook Ads.,Line Ads.
- วางแผนจัดเตรียมงบประมาณ Facebook Ads., Line Ads. Campaign ต่างๆ
- ประสานงานภายในองค์กร เพื่อออกแบบและพัฒนา Content
- วิเคราะห์ Trend Marketing , Digital Margeting
- ประสานงานส่วนการตลาด Offline

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Google Ads. อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ในด้าน SEM,SEO,Social Media,Marketing Management
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

พนักงานทั่วไป (คนพิการ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 315 บาท/วัน

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
เย็บผ้า
เย็บเสื้อโปโล
เจาะสาบเสื้อโปโล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18000 - 22000

สถานที่ทำงาน : สาขาราชครู พหลโยธิน ซอย 5

รายละเอียดของงาน
สรรหาบุคลากรตามความต้องการของบริษัทฯ
อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เบื้องต้น
จัดหาหลักสูตรฝึกอบรมให้กับแต่ละส่วนงาน
แจ้งเข้า-แจ้งออกประกันสังคม
งานสวัสดิการพนักงาน
จัดทำเงินเดือนพนักงาน
จัดทำรายงานประจำเดือน
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Pattern Supervisor

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- ทำ Pattern ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด
- ตรวจเช็ครูปแบบ Pattern ก่อนส่งเข้าไลน์การผลิต
-วางแผนและประสานงานกับฝ่ายผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งกาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องเทคนิคการเย็บ
 • มีความรู้เรื่องผ้าและสิ่งทอ
 • สายตา ไม่บอดสี
 • ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

พนักงานคลังสินค้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน

รายละเอียดของงาน
-รับสินค้าเข้า จัดเก็บ เบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่งงาน
-ตรวจนับและจัดเรียงสินค้า ในคลังสินค้า
-จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับคลังสินค้าในโรงงาน
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใบอนุญาตขับรถโฟล์คลิฟท์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Representative ประจำสาขากาญจนบุรี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12000 + Incentive

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- ให้บริการด้านข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
- รับข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
- ส่งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าให้กับโรงงานเพื่อทำการผลิต
- ให้บริการหลังการขาย
- สรุปรายงานการขาย ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการและงานขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำคลังสินค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์

รายละเอียดของงาน
ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้า ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
หากมีรถจักรยานยนต์ มีค่าเสื่อมสภาพรถ และค่าน้ำมันให้
มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 081-9368872 , 083-9999295

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยายนต์
 • รู้จักเส้นทางใน กทม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

พนักงานปักจักรคอมพิวเตอร์

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- ปักงานให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรู้ด้านงานปักผ้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

พนักงานเย็บผ้า (เย็บโปโล)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- เย็บเจาะโปโลสาบธรรมดา
- เย็บเจาะโปโลสาบเล็กยาวและสาบโชว์
- เย็บเจาะโปโลให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีทักษะด้านการเย็บผ้า เจาะโปโลเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานเย็บผ้า เจาะโปโลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : hr@polomaker.com
หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
พื้นที่ กทม. 02-2793002 ต่อ 300
พื้นที่ กาญจนบุรี 063-1961818
คุณเพชร 083-9999295

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
เลขที่ 1139-1141 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2793002
แฟกซ์ : 022792097

ติดต่อ : คุณเพชร

http://www.polomaker.com
ดูแผนที่