บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
โรงงานผลิต และ จำหน่ายเสื้อยืด เสื้อโปโล พนักงานรวมประมาณ 300 คน
ส่วนขาย มี 6 สาขา
1. สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี
2. สาขาราชครู ปากซอยพหลโยธิน 5 พญาไท กรุงเทพ
3. สาขาศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์
4. สาขา MRT พระรามเก้า
5. สาขาโรบินสันสมุทรปราการ
6. สาขา จ.ระยอง
ผู้ผลิต และจำหน่ายเสื้อยืด เสื้อโปโล พร้อมบริการงานปัก -สกรีน

หัวหน้าคลังสินค้า (20,000 - 25,000 บาท)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 - 25,000 บาท

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
-วางแผนและบริหารการ ควบคุมการดำเนินการ รับสินค้า เข้า
-วางแผน จัดสินค้า จ่ายสินค้า บรรจุสินค้าและกระจายสินค้า
-วางแผนการสั่งวัตถุดิบ
-วางแผนสั่งตัดเสื้อสต็อกสำเร็จรูป
-ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและเสื้อสำเร็จรูป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขี้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ,โลจิสติกส์
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการวางแผนในการบริหารคลังสินค้า
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 • มีประสบการณ์ในด้านการทำงานคลังมาอย่างน้อย 3- 10 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถสื่อสารและสอนงานได้ รวมทั้งการบริหารทีมงาน

พนักงานบัญชี (20,000 - 35,000 บาท)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 - 35,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท โปโลเมคเกอร์ สาขา ราชครู

รายละเอียดของงาน
-จัดทำใบกำกับภาษี บิลเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี
-จัดทำรายการ รายรับ-รายจ่าย , ภพ.30
-จัดทำงบการเงินประจำเดือน,รายละเอียดประกอบงบ,ทำบัญชีตน้ ทุนเพื􀑷อเสนอผูบ้ ริหาร
-ตรวจสอบสต๊อกสินค้าประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถออกเดินทางตรวจสอบ สต๊อกสินต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสต๊อคสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

QA Officer (18,000 - 20,000 บาท)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000 - 20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนและควบคุมการตรวจรับวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร
2. ควบคุม จัดเก็บ ดูแลรักษาเอกสารในระบบคุณภาพ
3. ดำเนินการ และควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือวัด และเครื่องมือทดสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเพาะหน้าได้
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ในการจัดทำ Standard Time , Work Instruction
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Representative (18K + Commission)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 18,000 + Commission

สถานที่ทำงาน : ราชครู

รายละเอียดของงาน
ให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์และทาง E-mail
ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า
ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้า
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน Word Excel และ internetได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน และอดทน
 • ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

พนักงานจัดส่งสินค้า ประจำสาขาโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ (12,000 - 14,000 บาท)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12000-15000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์

รายละเอียดของงาน
ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้า ภายในกรุงเทพ และปริมณฑล
มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง เพื่อใช้ในการส่งของ
มีค่าเสื่อมสภาพรถ และค่าน้ำมันให้
ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์, รถยนต์
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • หากมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานปักจักรคอมพิวเตอร์

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- ปักงานให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรู้ด้านงานปักผ้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

พนักงานเย็บผ้า (เย็บโปโล)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- เย็บเจาะโปโลสาบธรรมดา
- เย็บเจาะโปโลสาบเล็กยาวและสาบโชว์
- เย็บเจาะโปโลให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีทักษะด้านการเย็บผ้า เจาะโปโลเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานเย็บผ้า เจาะโปโลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรส่วนการผลิต (15,000 - 23,000 บาท)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 - 23,000 บาท

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- วางแผนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process)
- บริหารทัพยากร เช่น คน วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- วิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ
 • สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ จากข้อมูล หรือกระบวนการขั้นตอนการทำงานได้
 • หากมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานในโรงงานสายการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : hr@polomaker.com
หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้มี่
พื้นที่ กทม. คุณก้อย 02-2793002 ต่อ 300
พื้นที่ กาญจนบุรี คุณกลาง 063-1961818
คุณเพชร 083-9999295

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
เลขที่ 1139-1141 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2793002
แฟกซ์ : 022792097

ติดต่อ : คุณเพชร

http://www.polomaker.com
ดูแผนที่