บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
โรงงานผลิต และ จำหน่ายเสื้อยืด เสื้อโปโล พนักงานรวมประมาณ 300 คน
ส่วนขาย มี 6 สาขา
1. สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี
2. สาขาราชครู ปากซอยพหลโยธิน 5 พญาไท กรุงเทพ
3. สาขาศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์
4. สาขา MRT พระรามเก้า
5. สาขาโรบินสันสมุทรปราการ
6. สาขา จ.ระยอง
ผู้ผลิต และจำหน่ายเสื้อยืด เสื้อโปโล พร้อมบริการงานปัก -สกรีน

หัวหน้าส่วนผลิตเขารักษ์ (ประจำโรงงานกาญจนบุรี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงาน อ.พนมทวน

รายละเอียดของงาน
- ดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้ถูกต้อง
- ดูแลส่งมอบสินค้าให้ฝ่ายขาย
- วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
- Balance Line กระบวนการผลิตให้เหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ สามารถให้คำปรึกษา ปรับปรุงและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • มีความรู้ด้านเทคนิคการเย็บ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป้นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการพูดคุยและการเจรจาต่อรองกับผู้อื่น
 • มีประสบการณ์การทำงานสายการผลิตการ์เม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย**ด่วนมาก**

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 + ประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน 5 (ใกล้กับ BTS อารีย์)

รายละเอียดของงาน
- จัดทำคู่มือการสร้างระบบบริหารการขายสาขา
- ประสานงาน รวบรวม นำเสนอ ข้อมูลระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผล การบริการ และสต๊อคสินค้า
- ติดตามผล รายงานการประเมินผล พนักงานขายในแต่ละสาขา
- ติดตามและรายงานผล การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากพนักงานขาย
- รวบรวมข้อมูล รายงานผล ยอดขาย ของแต่ละสาขา ให้กับผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายมาอย่างน้อย 1 ปี
 • สนใจและรักงานขาย งานด้านบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • จัดทำเอกสารการขายได้ สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้

พนักงานธุรการประจำแผนก (คนพิการ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน 5 (ใกล้กับ BTS อารีย์)

รายละเอียดของงาน
งานธุรการเอกสารประจำแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน Word Excel และ internetได้

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่งสินค้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12,000 + 16,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์

รายละเอียดของงาน
งานธุรการ การจัดส่งสินค้า
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการจัดส่งสินค้า
จัดทำเอกสารการจัดส่งสินค้า ขาเข้า-ขาออก
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารของแผนกจัดส่งสินค้า
งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน Word Excel และ internetได้
 • เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขา กาญจนบุรี**ด่วนมาก**

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- งานด้านการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งพนักงาน,ทะเบียนประวัติพนักงาน
- งานด้านฝึกอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่,จัดอบรมตามแผนงานที่กำหนด
- งานประเมินผลพนักงาน ติดตามผลการ OJT. ผลการประเมินทดลองงาน
- งานสวัสดิการ แจ้งเข้า-แจ้งออก ทันตกรรม สงเคราะห์บุตร ฯลฯ
- งานด้านระเบียบข้อบังคับบริษัท ประกาศต่างๆ ใบเตือนพนักงาน
- งานด้าน Payroll รายงานสถิติขาดลามาสาย
- งานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมภายในและภายนอกบริษัทฯ รับข้อร้องเรียน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- รายงานการสรรหาและอัตรากำลังพลประจำสัปดาห์
- รายงานประจำเดือน จัดทำทะเบียนพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

Sales Representative ประจำสาขากาญจนบุรี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12000 + Incentive

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- ให้บริการด้านข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
- รับข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
- ส่งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าให้กับโรงงานเพื่อทำการผลิต
- ให้บริการหลังการขาย
- สรุปรายงานการขาย ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการและงานขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

Web Programmer**ด่วน**

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000 - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สาขาราชครู 1139-1141 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400

รายละเอียดของงาน
- พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ PHP เป็นหลัก ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySql และ WordPress เเละ Magento ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า
- ดูแล Web site ของบริษัทให้ทันสมัย และ พร้อมใช้งานเสมอ
- จัดทำรายงานวิเคราะห์การใช้งาน web site

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิงอายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการ Setup Windows Server
 • มีความรู้เกี่ยวกับ LAN / Network / Internet
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโดยใช้ PHP, MySQL, JQuery, C Programming
 • มีทัศนคติที่ดีในการทางาน และสามารถทางานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ

Digital Marketing Manager

อัตรา : 1

เงินเดือน : 40000 ++

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน 5 (ใกล้กับ BTS อารีย์)

รายละเอียดของงาน
- วางแผนควบคุมกลยุทธ์ ทางการตลาด ส่วน Digital แบบครบวงจร เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- บริหาร Campaign ทางการตลาด
- ติดตามวิเคราะห์ Trend Marketing, Digital Marketing เพื่อนำมาประยุกต์และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม และนำสมัยอยู่เสมอ
- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อปรับปรุง พัฒนาความเข้าใจ ในตัวธุรกิจขององค์กร ให้นำสมัย อยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Management บริหารทีมอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ในด้าน SEM,SEO,Social Media,Marketing Management
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำคลังสินค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์

รายละเอียดของงาน
ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้า ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
หากมีรถจักรยานยนต์ มีค่าเสื่อมสภาพรถ และค่าน้ำมันให้
มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 081-9368872 , 083-9999295

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยายนต์
 • รู้จักเส้นทางใน กทม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

พนักงานคลังสินค้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน

รายละเอียดของงาน
-รับสินค้าเข้า จัดเก็บ เบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่งงาน
-ตรวจนับและจัดเรียงสินค้า ในคลังสินค้า
-จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับคลังสินค้าในโรงงาน
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใบอนุญาตขับรถโฟล์คลิฟท์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานปักจักรคอมพิวเตอร์

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- ปักงานให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรู้ด้านงานปักผ้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

พนักงานเย็บผ้า (เย็บโปโล)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- เย็บเจาะโปโลสาบธรรมดา
- เย็บเจาะโปโลสาบเล็กยาวและสาบโชว์
- เย็บเจาะโปโลให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีทักษะด้านการเย็บผ้า เจาะโปโลเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานเย็บผ้า เจาะโปโลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : hr@polomaker.com
หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
พื้นที่ กทม. 02-2793002 ต่อ 300
พื้นที่ กาญจนบุรี 063-1961818
คุณเพชร 083-9999295

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
เลขที่ 1139-1141 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2793002
แฟกซ์ : 022792097

ติดต่อ : คุณเพชร

http://www.polomaker.com
ดูแผนที่