บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
โรงงานผลิต และ จำหน่ายเสื้อยืด เสื้อโปโล พนักงานรวมประมาณ 300 คน
ส่วนขาย มี 6 สาขา
1. สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี
2. สาขาราชครู ปากซอยพหลโยธิน 5 พญาไท กรุงเทพ
3. สาขาศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์
4. สาขา MRT พระรามเก้า
5. สาขาโรบินสันสมุทรปราการ
6. สาขา จ.ระยอง
ผู้ผลิต และจำหน่ายเสื้อยืด เสื้อโปโล พร้อมบริการงานปัก -สกรีน

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อัตรา : 1

เงินเดือน : 30000-50000

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน 5 (ซอยราชครู)

รายละเอียดของงาน
- วางกลยุทธ์การตลาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของบริษัท
- จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบาย และ เป้าหมายของบริษัท
- ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านการจัดทำสื่อโฆษณา
- เขียนบทความ คำโฆษณา หรือข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งข่าวประชาสัมพันธ์
- ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การวางแผนงานการตลาด
- วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 28-35 ปี (เพศหญิง)
 • ปริญญาตรี-โทในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณืด้านการบริหารตลาดออนไลน์
 • หากประสบการณ์การตลาดด้านการ์เม้นท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Merchandiser and Buyer

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สาขาราชครู พหลโยธิน ซอย 5

รายละเอียดของงาน
-วางแผนการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
-เจรจาต่อรองคุณสมบัติสินค้ากับผู้จำหน่าย ผู้ผลิต ตามที่บริษัทกำหนด
-วางแผนการขายและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
-กำหนดราคาขายพร้อมโปรโมชั่นทีี่เหมาะสม
-ประมาณการจำนวนมูลค่าสินค้า ยอดขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
-ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อจัดทำโปรโมชั่น
-ประสานงานกับทีมขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้าหลากหลายช่องทาง
 • สามารถออกสำรวจตลาดเพื่อจัดซื้อจัดหาสินค้าได้
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองการเลือกซื้อสินค้า
 • บุคลิกดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Representative ประจำสาขาราชครู (ใกล้กับ BTS. อารีย์)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท + Incentive

สถานที่ทำงาน : ราชครู

รายละเอียดของงาน
ให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์และทาง E-mail
ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า
ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน Word Excel และ internetได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน และอดทน
 • ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

Sales Representative ประจำสาขาศูนย์การค้าโบ้เบ้

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท + incentive

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าโบ้เบ้ทาวเวอร์

รายละเอียดของงาน
ให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์และทาง E-mail
ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า
ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการให้บริการลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆได้เป็นอย่างดี
 • ขยันอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และพร้อมที่จะเรียนรู้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

พนักงานขาย ประจำสาขาโรบินสัน สมุทรปราการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12,000-15,000 + เบี้ยขยัน + OT + Incentive

สถานที่ทำงาน : สาขาโรบินสันสมุทรปราการ

รายละเอียดของงาน
ให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์และทาง E-mail
ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า
ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการต้อนรับและการให้บริการลูกค้า
 • มีใจรักในงานบริการ ต้องการที่จะเรียนรู้
 • สามารถใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

วิศวกรส่วนงานปักและงานสกรีน

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
-ควบคุมและตรวจสอบงานปักและงานสกรีนให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า
-ควบคุมต้นทุนงานปักและงานสกรีน เช่น การใช้สีกสรีนและอุปกรณ์สิ้นเปลืองในการทำงาน
-ประเมินผลการทำงาน ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา
-แก้ไข/ปรับปรุง/ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
-วางแผนและพัฒนาทักษะและฝึกอบรม เทคนิคใหม่ๆในการทำงานให้กับบุคลากร
-ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่ดี มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบรี
 • สามารถควบคุมงานการผลิตได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานปักและงานสกรีน

ผู้จัดการสาขาโบ้เบ๊ทาวเวอร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 30,000 - 35,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าโบ้เบ้ทาวเวอร์

รายละเอียดของงาน
รายละเอียดของงาน
- ดูแลและควบคุมการทำงานของทีมงานขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดูแลและบริหารบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการ มาตรฐานการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน
- ดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กร
- ดูแลและบริหารจัดการตารางการทำงานของพนักงานขาย
- สรุปรายงานการขายประจำวัน,ประจำสัปดาห์,ประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานหน้าร้าน (บริหารคน/บริหารยอดขาย/บริการสต็อกสินค้า)
 • มีประสบการณ์ด้านการขายมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ,มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

พนักงานจัดส่งสินค้า ประจำฝ่ายจัดส่ง โบ๊เบ๊ทาวเวอร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12000-15000

สถานที่ทำงาน : 448/626 โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.ดำรงค์รักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

รายละเอียดของงาน
ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้า ในกรุงเทพ และปริมณฑล
สวัสดิการ มีโอที + ประกันสังคม + ประกันชีวิต หากมีรถจักรยานยนต์ มีค่ารถ และค่าน้ำมันให้ ทำงาน จันทร์ - เสาร์
มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง เพื่อส่งของ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์, รถยนต์
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • หากมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ขายประจำสาขา ระยอง

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด สาขาระยอง 131/12 (เพลินใจ 4 ตรงข้ามขนส่ง) หมู่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง

รายละเอียดของงาน
ให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์และทาง E-mail
ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า
ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 18-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สนใจเรียนรู้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงปัก

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
-บันทึกข้อมูลในตารางแผนงานผลิตทุกวัน
-ส่งข้อมูลแบบงานปักให้กับ Sales ฝ่ายขายทุกวัน
-ตรวจสอบยอดจำนวนงานปักและคำนวนราคางานปักในแต่ละวันเพื่อส่งให้ธุรการฝ่ายผลิต
-จัดทำสต็อกไหมปัก ส่งบัญชีก่อนวันที่ 3 ของทุกเดือน
-จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานแผนกต่างๆ
 • มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office
 • หากสามารถใช้ โปรแกรม illustrator ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- ปักงานให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า
- อ่านใบงานทุกครั้งก่อนเริ่มปักงาน
- ติดต่อประสานงานบล็อกปัก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรู้ด้านงานปักผ้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ช่างเย็บผ้า (เย็บโปโล)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- เย็บเจาะโปโลสาบธรรมดา
- เย็บเจาะโปโลสาบเล็กยาวและสาบโชว์
- เย็บเจาะโปโลให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีทักษะด้านการเย็บผ้า เจาะโปโลเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานเย็บผ้า เจาะโปโลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
สาขา กทม. โทรติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 081-936-8872,02-2793002 ต่อ 313
สาขา กาญจนบุรี โทรติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 0631961818, 034-682799 ต่อ 132

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
เลขที่ 1139-1141 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2793002
แฟกซ์ : 022792097

ติดต่อ : คุณเพชร

http://www.polomaker.com
ดูแผนที่