บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศอังกฤษที่มีเครือข่ายทั่วโลก มีสำนักงานอยู่ 411แห่ง ใน 59 ประเทศทั่วโลก มีทีมงานทั่วโลกจำนวน 14,000 ท่าน สำนักงานเราเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การวิเคาระห์ การประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาด บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สำหรับไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีทีมงานระดับมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ร่วม 500 ท่าน ประจำทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานภูเก็ต

ด่วน!!!! ช่างซ่อมบำรุง ช่างอาคาร (ห้วยขวาง/ทองหล่อ/พระราม9/อุดมสุข/พระราม3/เพชรบุรี/แยกอโศก/ผังเมือง/สุขุมวิท)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานประจำอาคาร (ห้วยขวาง/ทองหล่อ/พระราม9/อุดมสุข/พระราม3/เพชรบุรี/แยกอโศก/ผังเมือง/สุขุมวิท)

รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร-อุปกรณ์ของงาน ระบบส่วนกลางในอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเลกทรอนิกส์ หรือสาขาๆที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารสูงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีทัศนะคติด้านการทำงาน,รักงานบริการ,มีความอดทน,สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

ด่วนมาก ผู้จัดการอาคาร/คอนโด หมู่บ้าน (ประจำหน่วยงาน สุขุมวิท / ปทุมวัน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : (ประจำหน่วยงาน สุขุมวิท )

รายละเอียดของงาน
● Responsible for managing a team of 10 - 15 staff that looking after the management and operation of the condominium project or office tower.
● Supervision and controlling of billing, revenue collection of rental charge and common area charge.
● Budgeting planning and costs controlling 
● Managing the operation and maintenance of the building and building systems, and project infrastructure
● Pro-active and having service-minded in service provision to residents and client in the building

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม บริหารการจัดการ การจัดการโรงแรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการอาคาร หรือตำแหน่งผู้จัดการ ด้านการให้บริการในโรงแรม
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. อาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนเป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีจิตบริการ มีทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร และมีการวางแผนงานที่ดี
 • สามารถบริหารงานได้ดี
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)

ด่วน!! เจ้าหน้าที่อาคาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร (ประจำหน่วยงาน กลัปพฤกษ์ / บางหว้า/กรุงธน)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานประจำอาคาร (ประจำหน่วยงาน กลัปพฤกษ์ / บางหว้า/กรุงธน)

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบรับผิดชอบทุกพื้นที่ของอาคาร และบริเวณภายในที่เชื่อมถึงกัน เช่น ลานจอดรถ, บันไดหนีไฟ, พื้นที่ส่วนกลาง, พื้นที่โดยรอบอาคาร และพื้นที่อื่นๆ เป็นประจำทุกวัน
2.ตรวจสอบระบบของหน่วยงาน โดยเฉพาะในระบบป้องกันฉุกเฉินต่างๆ
3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญางานบริการต่างๆ เช่นงานรักษาความปลอดภัย, งานรักษาความสะอาด, งานกำจัดปลวกและแมลง, การจัดระบบความปลอดภัยในหน่วยงาน และงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นพิเศษ พร้อมรายงานผลให้ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร ได้รับทราบทุกวัน
4.ควบคุมระบบการเข้า – ออกอาคาร และการจอดรถยนต์ในอาคาร
5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการอาคาร และผู้ช่วยผู้จัดการ
6.รายงานโดยตรงต่อผู้จัดการอาคาร และผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
7.ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน (ตามข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปีในส่วนของงานบริหารอาคาร
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี บุคลิกภาพดีและมีใจรักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พิจารณาพิเศษ)
 • หากมีรถจักรยานยนต์ พิจารณาพิเศษ

ผู้ช่วยผู้จัดการคอนโด (ประจำหน่วยงาน ห้วยขวาง / สุขุมวิท/ราษฎร์บูรณะ)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานประจำอาคาร (ประจำหน่วยงาน ห้วยขวาง / สุขุมวิท)

รายละเอียดของงาน
● ช่วย/ร่วมวางแผนและจัดระบบงานเสนอต่อผู้จัดการอาคาร
● เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในการควบคุมดูแล การบริหารและการบริการงานต่าง ๆ ในอาคาร
● ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญา งานบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสัญญา และตามแผนงานที่วางไว้
● ควบคุมดูแล การใช้ประโยชน์และการใช้บริการทรัพย์สินส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
● ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 38 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม บริหารการจัดการ การจัดการโรงแรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร หรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านการให้บริการในโรงแรม
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. อาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี และมีจิตบริการ
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

ผู้ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร (ประจำหน่วยงาน ราษฎร์บูรณะ33 )

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : (ประจำหน่วยงาน ราษฎร์บูรณะ33 )

รายละเอียดของงาน
ดูแลและบำรุงรักษางานระบบสาธารณูปโภคในอาคารสูงและหมู่บ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเลคโทนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการงานและทีมงาน และมีจิตบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ด่วนมาก!!ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง ประจำคอนโด(ซ.หลังสวน สาทร)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาทร ซ.หลังสวน

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร-อุปกรณ์ของงาน ระบบอาคารและหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับยกเว้น
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ด่วน!!เจ้าหน้าที่การเงิน ( ประจำอาคาร สุขุมวิท)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ( ปฏิบัติงานประจำ สุขุมวิท)

รายละเอียดของงาน
● รับชำระค่าใช้จ่าย พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ติดตามหนี้ค้างชำระ
● บันทึกรายการทางบัญชี สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวันให้กับผู้จัดการอาคารและนำเงินฝากบัญชีประจำวัน
จัดทำรายการทรัพย์สินส่วนกลาง
● บันทึกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนในระบบบัญชีสำเร็จรูป
● จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี RV และ PV

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร และด้านการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (หยุดวันธรรมดา)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พิจารณาพิเศษ)

Sale executive ประจำโครงการขายบ้านและคอนโด ในเขตกรุงเทพ

อัตรา : 20 อัตรา

สถานที่ทำงาน : Knight Frank Chartered (Thailand) Co.,Ltd.

รายละเอียดของงาน
-บริษัทกำลังขยายงานอย่างยิ่งใหญ่ในการขายโครงการบ้านและคอนโดในเขตกรุงเทพฯ จึงจำเป็นต้องรับเจ้าหน้าฝ่ายขายเข้ามารองรับการเติบโตให้ทันโดยจะต้องปฏิบัติงานดังนี้
ลักษณะงาน
-ดูแลงานขาย บริการให้คำปรึกษาแนะนำโครงการบ้าน คอนโดให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมโครงการ
-ปฏิบัติงานด้านการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
-อำนวยความสะดวกให้ด้านต่างๆให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย ชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • บุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉานในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการและงานขาย
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft – Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายโครงการบ้าน คอนโด หรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Excellent command of spoken and written English, computer literacy and familiarity with office automation
 • สามารถปฏิบัติงานได้6วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • ส่งรูปถ่ายแนบในใบสมัครหน้าตรง เพื่อประกอบการพิจารณามาให้ชัดเจน
 • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใบสมัครที่แนบรูปถ่ายก่อน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน/โครงการ จะพิจารณาให้เหมาะสมสะดวกแก่การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลัก

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร (ประจำแถว ประชาชื่น/สุขุมวิท)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานประจำอาคาร (ประจำแถว ประชาชื่น/สุขุมวิท)

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมการทำงานของช่างประจำอาคาร และงานประจำวันของฝ่ายช่างให้เป็นไปตามข้อกำหนด
2.ควบคุมดูแลงานซ่อมแซม และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันภายในหน่วยงาน
3.วางแผนการทำงานรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือนและรายปี แผนการซ่อมบำรุงงานที่ได้รับแจ้ง แผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและตารางการทำงานประจำเดือนของพนักงานช่าง
4.รายงานเหตุการณ์ต่างๆต่อผู้จัดการอาคาร / ผู้ช่วยผู้จัดการ
5.ควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในงานระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ
 • หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ-Admin (ประจำสำนักงานใหญ่)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารชำนาญเพ็ญชาติฯ

รายละเอียดของงาน
งานด้านธุรการ จัดระบบและดูแลการเก็บเอกสารต่าง ๆ
ประสานงาน และ ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 35 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word, Excel ) และ E-mail ได้คล่อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ( สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง)
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ( ประจำจำหน่วยงาน แยกผังเมือง พราราม9)

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ( ประจำจำหน่วยงาน แยกผังเมือง พราราม9)

รายละเอียดของงาน
1. รับโทรศัพท์จากภายนอกเพื่อโอนไปยังห้องชุดต่างๆ หรือผู้เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบบุคคลภายนอกที่ติดต่อเจ้าของห้องชุด ตรวจสอบการผ่านเข้า – ออกอาคารของเจ้าของห้องชุด และบุคคลภายนอก
3. จัดส่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กับเจ้าของห้องชุด
4. ให้ข้อมูลข่าวสาร ตอบคำถาม และประสานงานให้กับเจ้าของห้องชุดหรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
5. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอความรู้ความเข้าใจให้กับผู้พักอาศัยในอาคารชุด
6. ดูแล ตรวจสอบการรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออก ล็อบบี้
7. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบพื้นที่เข้า – ออกลานจอดรถของอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานด้านการบริการ
 • ยินดีรับผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคาร
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี บุคลิกภาพดีและมีใจรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำแถว สุขุมวิท )

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สุขุมวิท

รายละเอียดของงาน
1. จัดพิมพ์ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามข้อปฏิบัติด้านงานเอกสาร
2. รับโทรศัพท์ และบันทึกข้อความ เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการต่อไป
3. ให้บริการ และข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้าด้วยความอย่างสุภาพ อ่อนน้อม
4. ดูแลสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงานให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
5. ดูแลด้านการจัดซื้อและควบคุมวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของหน่วยงาน
6. ประสานงานกับฝ่ายช่าง, ฝ่ายอาคาร และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
7. จัดเตรียมการประชุมต่างๆ, บันทึกรายงานการประชุม ,เอกสารประกอบการประชุมและอื่นๆ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร
9. รายงานโดยตรงต่อผู้จัดการอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย หญิง
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • ทำงานเป็นกะได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel พื้นฐาน
 • สามารถทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี(ปิดงบได้ ประจำสำนักงานใหญ่)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ตึกชำนาญเพ็ญชาติ พระราม9

รายละเอียดของงาน
ดูแลบัญชีให้กับทางแผนก
ปิดงบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • จบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี

Receptionist (Good in English )

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ประจำกทม.

รายละเอียดของงาน
-รับโทรศัพท์และโอนสายภายในหน่วยงาน
-ต้อนรับและอำนวยความความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อกิจธุระกับบริษัท
-ดูแลจัดระบบการจองห้องประชุมของบริษัท
-ดูแลความเรียบร้อยบริเวณส่วนต้อนรับด้านหน้าบริษัทและภายในห้องประชุมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-ดูแลระบบการจัดรับพัสดุและเอกสารภายในสำนักงาน
-งานหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor degree or higher in management, hotel management or related field.
 • ● Bachelor degree or higher in management, hotel management or related field.
 • ● Good in English communication skill.
 • ● Minimum 1 year experience in position related of services.
 • ● Can solve the immediate problems as well, Good personality and service-minded.

เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานใหญ่ (ปิดงบ)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเน็ส เซ็นเตอร์ ชั้น 24

รายละเอียดของงาน
งานด้านบัญชี (ปิดงบการเงินได้)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 38 ปี สัญชาติไทย
 • จบ ปวส - ป ตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (วันเสาร์ครึ่งวัน)

ด่วนๆๆๆ เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน (ประจำ สุขุมวิท)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : (ประจำ สุขุมวิท105)

รายละเอียดของงาน
1. จัดพิมพ์ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามข้อปฏิบัติด้านงานเอกสาร
2. รับโทรศัพท์ และบันทึกข้อความ เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการต่อไป
3. ให้บริการ และข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้าด้วยความอย่างสุภาพ อ่อนน้อม
4. ดูแลสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงานให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
5. ดูแลด้านการจัดซื้อและควบคุมวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของหน่วยงาน
6. ประสานงานกับฝ่ายช่าง, ฝ่ายอาคาร และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
7. จัดเตรียมการประชุมต่างๆ, บันทึกรายงานการประชุม ,เอกสารประกอบการประชุมและอื่นๆ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร
9. รายงานโดยตรงต่อผู้จัดการอาคาร
10 รับผิดชอบการรับ – จ่าย ของหน่วยงาน, การออกใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, การเสียภาษีประจำเดือนและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชี-การเงิน
11. จัดทำรายงานลูกหนี้, เจ้าหนี้ และอื่นๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลด้านการเงินของหน่วยงาน
12. ติดตาม – ทวงถามลูกหนี้ค้างชำระรายการต่างๆ
13. จัดเก็บเอกสารทางการเงินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 38 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาวุฒิ ปวช.- ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
 • ทำางาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • มีความสามารถกระตือรือร้นและทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

Administrator (สื่อสารภาษาจีนได้) ประจำสำนักงานใหญ่

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : พระราม 9

รายละเอียดของงาน
รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลกับลูกค้าได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง อายุ 24 - 32 ปี สัญชาติไทย
 • จบ ปริญญาตรี ทุกสาขา สื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ด่วนมาก!!!Admin ( Account) - ธุรการบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18000-20000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี การเงิน และ ภาษีเบื้องต้น
ใช้สูตรในการคำนวณในโปรแกรม Excel ได้
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงินหรือการธนาคาร
 • มีความรู้เรื่องภาษีเบื้องต้น และ การลดหนี้
 • หากมีความรู้เรื่องบัญชีการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี (Service mind)
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ( word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • ** ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ **

ด่วน!!!ช่างซ่อมบำรุง ประจำอาคาร(ประจำหลังสวน)

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ซ.หลังสวน1 /เซ็นทรัลชิดลม/BTSศาลาแดง/BTSชิดลม

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแล ปรับปรุง และซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร-อุปกรณ์ของงานระบบส่วนกลางในอาคารให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร/หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับยกเว้น
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
 • หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้

ช่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงานใหญ่

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุม กำกับดูแล บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- ระบบสาธารณูปโภคต่างๆและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงาน (ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์)
-อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
-เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน
2. ประสานงานกับผู้รับเหมาในการเข้าบริการงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ช่างไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานในงานระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และโทรศัพท์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( MS Word, Excel, Email ) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

PHP Programmer / Senior PHP Programer ( ด่วน)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 up

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานพัฒนาซอฟท์แวร์ Web Application ระบบต่างๆเพื่อใช้งานในองค์กร ด้วยภาษา PHP
- วิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งแก้ไขโปรแกรมให้สอดคล้งกับการใช้งานในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
 • มีความรู้ ความชำนาญในภาษา PHP Javascript,JQuery,JSON,HTML5,CSS,Bootstrap อยู่ในระดับดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล MySQL
 • มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถเข้าอบรมฝึกฝนในหลักสูตรต่างๆที่บริษัทฯส่งไปเรียนรู้ได้

IT Support

อัตรา : 1

เงินเดือน : สามารถต่อรองได้

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร
- ดูแลระบบ LAN, Network, คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่างๆ ด้าน IT ภายในองค์กร
- จัดทำและดูแลระบบการควบคุมทรัพย์สินด้าน IT ขององค์กร
- จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการทำงาน Support ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office, Network, Antivirus, Mail Client รวมถึง Hardware ต่างๆ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( MS Word, Excel, Email ) ได้คล่อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักการบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ใหม่ๆ การแก้ไขปัญหา และค้นหาปัญหาต่างๆ
 • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้สนใจส่งใบสมัคร พร้อมประวัติและระบุเงินเดือนที่ต้องการมายังฝ่ายบุคคล
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 65/192 ชั้น 24 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเน็ส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2643-8223 ต่อ 128,133
แฟกซ์ 0-2643-8224
E-mail: hr@th.knightfrank.com

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
65/192 ชั้น 24 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 02-643-8223 ต่อ 128, 133
แฟกซ์ : 02-643-8224

ติดต่อ : ส่วนงานบุคคล

http://www.knightfrank.co.th
ดูแผนที่