สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์
"สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ " ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นผู้จัดการ CEO ในการเรียนให้กับ นิสิตนักศึกษาที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปี โดยการ เป็นผู้แนะนำการเรียน วางแผนการเรียนทุกเทอมจนจบการศึกษา ดูแลเรื่องเอกสารการเรียน จัดทำสรุปแบบทดสอบ ส่งตรงถึงบ้าน ให้แก่นักศึกษาในโครงการ ดูแลนักศึกษาในทุกเรื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา มากว่า 18 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น

Sales Executive เงินเดือน 20,000

อัตรา : 30

เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท , ค่าน้ำมัน5,000 ,ค่าโทรศัพท์ ,

สถานที่ทำงาน : หน่วยงานราชการ,ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการในหน่วยงานราชการและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 25- 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ่มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 3 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการบริหารทีมสูง
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีรถยนต์สามารถนำมาใช้งานได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • ท่องเที่ยวต่างประเทศ

Online Marketing)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 16,000 - 20,000 (ตามประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
-ทำการตลาดออนไลน์ Email Marketing, Web Analytics โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผสมผสานกับวิธีทางการตลาด ในการแจ้งข่าวสารต่างๆ เช่นข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมภายในองค์การ ข่าวการเปิดรับสมัคร และอื่นๆ โดยช่องทาง Facebook / Twitter / You tube/ Website Online
- กำหนดทิศทาง วางแผนนำเสนอข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- วางแผนส่งเสริมสินค้าและบริการ เพื่อตอบสอนและดึงดูดลูกค้าผ่านช่องทางสื่อ Social Media (Facebook/ Instagram/Google + Yotube )
- เพิ่มโอกาสและช่องการในการสร้างยอดขายผ่าน Website และ Social Network 9งๆ
- วิเคราะห์ประสิทธิผลขอกงานตลาดออนไลน์ที่ได้จัดทำไป
- จัดทำและบริหารยอดในส่วนงานออนไลน์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- เลือกหาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ช่องทางใหม่ๆ
* ปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานวิชาการรัฐศาสตร์ ลาดพร้าว 42

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบสูง

ผู้ช่วยหัวหน้าCallcenter

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
ช่วยหัวหน้าดูแลการปฏิบัติงานของแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบสูง

Sales

อัตรา : 30

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่ตามหน่วยงานต่างๆเพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานขาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

รับสมัคร Sales ด่วน

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • รักงานด้านการขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

sale ฝึกหัด

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15,000 +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีใจรักงานขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

รับสมัครด่วน Sales Executive

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

การตลาดเงินเดือน 20,000

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีใจรักงานขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

รับสมัครด่วน Sales Executive

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

รับสมัครด่วน Sales Executive

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

รับสมัครด่วน Sales Executive

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
-ดูแลยอดทีม
- บริหารงานทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

รับสมัครด่วน Sales เงินเดือน 20,000

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000, +ค่าน้ำมัน +incentive + ค่าโทรศัพท์ , ค่าค

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้า หาลูกค้าใหม่ ดูแล,ฐานลูกค้าเก่า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีใจรักงานขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

ธุรการบุคคล

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
1. สรรหาบุคลากรเข้าทำงาน
2. บันทึกการทำงานของพนักงาน
3. ควบคุมดูแลพนักงานให้อยู่ในกฏระเบียบ
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง

callcenter

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
1. โทรติดต่อประสานงานลูกค้า
2. ให้ข้อมูลลูกค้า
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง2 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการโน้มน้าว

ฝ่ายอสังหา

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
สำรวจที่ดิน ทรัพยย์ต่างๆ ติดต่อประสานงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้น
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความสนใจงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
 • มีรถจักรยานต์เป็นของตนเอง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง3 ปีขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน
ผ่าน appjob,/ สมัครที่บริษัทโดยตรง หรือ ส่งจดหมายมายังบริษัท

สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์
127, ลาดพร้าว 42 แยก 5, แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 088-7860670
แฟกซ์ : 02 -513 - 9935

ติดต่อ : คุณอัญชุลี

http://www.peunrian.com