Fitness First (Thailand) Ltd.
ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ออกกำลังกายจากประเทศอังกฤษ และประสบความสำเร็จทั่วโลก สำหรับประเทศไทยเปิดให้บริการแล้ว 28 สาขา ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด และเตรียมพบกับสาขาใหม่ สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 หากคุณต้องการ “เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา” เรามีตำแหน่งงานรอคุณอยู่ ดังนี้

พนักงานต้อนรับ Fitness First สาขา เซ็นทรัลพระราม3

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000- 16,000 + โบนัสเป็นรายเดือน และค่าคอมมิทชั่

สถานที่ทำงาน : เซนทรัล พลาซ่า พระราม3 ชั้น6

รายละเอียดของงาน
- ให้การต้อนรับสมาชิกเมื่อมาใช้บริการที่สาขา
- ให้คำแนะนำข้อสอบถามต่าง ๆ ของสมาชิก
- ดำเนินงานเอกสารการสมัคร และเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสมาชิก* ให้การต้อนรับสมาชิกเมื่อมาใช้บริการที่สาขา
* ให้คำแนะนำ และตอบคำถามแก่สมาชิก
* ดำเนินงานเอกสารการสมัคร และเปลี่ยนแปลงสถานะภาพสมาชิก
* ทำงาน 6 วันต่อ สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานและชอบงานบริการ
 • บริษัทจัดการฝึกอบรม และมีการสอนงานก่อนการเริ่มปฏิบัติงานจริง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะหมุนเวียน เวลา 5:45 – 14:45, 11:00 – 20:00, 13:00 – 22:00)
 • รักการออกกำลังกาย

พนักงานต้อนรับ Fitness First เซ็นทรัล บางนา

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 - 17,000 +โบนัสรายเดือนและค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : Fitness First เซ็นทรัล บางนา ชั้น 37

รายละเอียดของงาน
- ให้การต้อนรับสมาชิกเมื่อมาใช้บริการที่สาขา
- ให้คำแนะนำข้อสอบถามต่าง ๆ ของสมาชิก
- ดำเนินงานเอกสารการสมัคร และเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสมาชิก
- ทำงาน 6 วัน /สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน และชอบงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะหมุนเวียน เวลา 5.45 – 14.45, 11.00 - 20.00,13.00 - 22.00)
 • รูปร่างสมส่วน และชอบการออกกำลังกาย
 • บริษัทจัดการฝึกอบรม และมีการสอนงานก่อนการเริ่มปฏิบัติงานจริง

พนักงานต้อนรับ Fitness First เดอะมอลล์ บางกะปิ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ป็นรายเดือน และรายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : เดอะมอลล์ บางกะปิ

รายละเอียดของงาน
1.ให้การต้อนรับสมาชิกเมื่อมาใช้บริการที่สาขา
2.ให้คำแนะนำข้อสอบถามต่าง ๆ ของสมาชิก
3.ดำเนินงานเอกสารการสมัคร และเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสมาชิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะหมุนเวียน เวลา 5.45 – 14.45, 11.00 - 20.00,13.00 - 22.00)
 • รูปร่างสมส่วน และชอบการออกกำลังกาย
 • บริษัทจัดการฝึกอบรม และมีการสอนงานก่อนการเริ่มปฏิบัติงานจริง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือนประจำ และค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : Fitness First เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

รายละเอียดของงาน
-สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส
-ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง
-ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม
-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่างให้สมส่วน
-บริษัทมีการฝึกอบรมงานขาย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นอย่างมืออาชีพให้
-เงินเดือนประจำ และค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท
-ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ เดือนละ 15,000 บาท
-ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

Fitness First Event Staff

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน 15000 +ค่าเดินทาง 3,000 และค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : สามารถเดินทางได้ทั่วกรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
· ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัทผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ
· ออกบูท และจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลผู้สนใจเป็นสมาชิก
· ทำกิจกรรมด้านสุขภาพ สำหรับองค์กรคู่ค้าของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย สูง 170 ซม. ขึ้นไป หรือหญิง สูง 160 ซม. ขึ้นไป อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านการเป็นพิธีกร จัดแสดงสินค้า การแนะนำสินค้า การออกบูท
 • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน พูดจาฉะฉาน
 • สุขภาพแข็งแรง และออกกำลังกายเป็นประจำ
 • กรุณาส่งรูปถ่ายเต็มตัวเพื่อพิจารณาในการสมัครงาน
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพ

พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก Fitness First เดอะมอลล์ บางกะปิ

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : เดอะมอลล์ บางกะปิ

รายละเอียดของงาน
-สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส
-ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง
-ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม
-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่างให้สมส่วน
-บริษัทมีการฝึกอบรมงานขาย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นอย่างมืออาชีพให้
-เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท และค่าคอมมิชชั่น
-ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน รักการออกกำลังกาย
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

General Manager

อัตรา : 6 อัตรา

เงินเดือน : NA

สถานที่ทำงาน : Base on club

รายละเอียดของงาน
ABOUT THE ROLE OF Management Trainee
The aims are to provide opportunities for young, robust, dynamic and ambitious individuals to develop a balance of functional leadership excellence, sales leadership skills, managerial skills and a sharp commercial perspective, which will enable them to be employed as Fitness First Management Trainee, fully equipped to deal with the numerous challenges demanded of the position.

Our Management Trainee “hold the keys” to our US$2 -3 million Clubs and are fully accountable for a team of 30 to 50 staff to ensure that our members are satisfied each and every day.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • A top performing individual within your chosen field, preferably aged between 25 – 35
 • Thai Nationality with bachelor Degree or higher in any field
 • Excellent spoken and written English is essential
 • A self-confident individual with a balanced and pleasant disposition
 • A robust individual, who does not give up in the face of adversity. They must always maintain
 • Preferably an active individual with a healthy lifestyle
 • A proven track-record in handling challenging and competitive responsibilities with the ability

พนักงานต้อนรับ Fitness First เทอร์มินอล 21 (อโศก)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 - 17,000 + โบนัสเป็นรายเดือน และค่าคอมมิทชั่น

สถานที่ทำงาน : Terminal 21 ชั้ 6

รายละเอียดของงาน
1.ให้การต้อนรับสมาชิกเมื่อมาใช้บริการที่สาขา
2.ให้คำแนะนำข้อสอบถามต่าง ๆ ของสมาชิก
3.ดำเนินงานเอกสารการสมัคร และเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสมาชิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน และชอบงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะหมุนเวียน เวลา 5:45 – 14.45, 11:00 – 20:00, 13:00 – 22:00)
 • รูปร่างสมส่วน และชอบการออกกำลังกาย
 • บริษัทจัดการฝึกอบรม และมีการสอนงานก่อนการเริ่มปฏิบัติงานจริง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก Fitness First เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

รายละเอียดของงาน
-สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส
-ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง
-ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม
-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่างให้สมส่วน
-บริษัทมีการฝึกอบรมงานขาย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นอย่างมืออาชีพให้
-เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท และค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ เดือนละ 15,000 บาท
-ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก Fitness First เซ็นทรัล อุดรธานี

อัตรา : 2

เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 18,000 บาท

สถานที่ทำงาน : เซ็นทรัล อุดรธานี

รายละเอียดของงาน
สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส
ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง
ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่างให้สมส่วน
บริษัทมีการฝึกอบรมงานขาย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นอย่างมืออาชีพให้
เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 18,000 บาท และค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน ออกกำลังกายสม่าเสมอ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

พนักงานต้อนรับ Fitness First ประจำสาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000+ โบนัสเป็นรายเดือน และรายได้อื่นๆ

รายละเอียดของงาน
ให้การต้อนรับสมาชิกเมื่อมาใช้บริการที่สาขา
ให้คำแนะนำข้อสอบถามต่าง ๆ ของสมาชิก
ดำเนินงานเอกสารการสมัคร และเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสมาชิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริการ
 • บริษัทจัดการฝึกอบรม และมีการสอนงานก่อนการเริ่มปฏิบัติงานจริง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะหมุนเวียน เวลา 5:45 – 14:45, 11:00 – 20:00, 13:00 – 22:00)
 • รูปร่างสมส่วน และชอบการออกกำลังกาย

พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก Fitness First เดอะคริสตัล รามอินทรา

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : เดอะคริสตัล รามอินทรา

รายละเอียดของงาน
- สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง
- ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม
- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่างให้สมส่วน
- บริษัทมีการฝึกอบรมงานขาย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการแนะนำการออกกำลังกาย
- เบื้องต้นอย่างมืออาชีพให้
- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหนี้ (Account Payable)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ ตึกสาทรสแควร์ (รถไฟฟ้าช่องนนทรี)

รายละเอียดของงาน
จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายและบันทึกบัญชีถูกต้อง
ดำเนินการจ่ายตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
ควมคุม ดูแล และติดตามเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
จัดเตรียมเอกสารภาษีที่เกี่ยวข้อง (ภงด.3,53, ภ.พ.30)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย / หญิง
 • ปริญญาตรีทางด้านบัญชี
 • ประสบการณด้านจ่าย อย่างน้อย 2 ปี
 • เข้าใจระบบการจ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่าย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ดี

ครูฝึกสอนการออกกำลังกาย Fitness First เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ (Fitness Instructor)

อัตรา : 10

เงินเดือน : เงินเดือนประจำขั้นต่ำ 9,750 บาท และค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

รายละเอียดของงาน
-ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
-ให้บริการ ช่วยเหลือ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในยิมฟอร์ในการออกกำลังกายได้ และมีความเสมอภาคในการให้บริการ
-ออกแบบโปรแกรม และทำการฝึกสอนตัวต่อตัวให้กับสมาชิกได้จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการออกกำลังกาย
- สอนคลาสกิจกรรมประกอบเสียงเพลงให้กับสมาชิก
- จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสนุกในการออกกำลังกาย และร่วมกับแผนกอื่น ๆ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิก
-พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย (Thai nationality only) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และชอบการออกกำลังกาย
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการฝึกสอนตัวต่อตัว
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการฝึกอบรมก่อนการเริ่มงานให้
 • ไม่จำเป็นต้องสามารถสอนคลาสกิจกรรมประกอบเสียงเพลงได้ บริษัทมีการฝึกอบรมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

พนักงานต้อนรับ Fititness First โซน เซ็นทรัลเวิลด์

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 16,000 - 17,000 + โบนัสเป็นรายเดือน และรายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : โซน เซ็นทรัลเวิลด์

รายละเอียดของงาน
* ให้การต้อนรับสมาชิกเมื่อมาใช้บริการที่สาขา
* ให้คำแนะนำ และตอบคำถามแก่สมาชิก
* ดำเนินงานเอกสารการสมัคร และเปลี่ยนแปลงสถานะภาพสมาชิก
* ทำงาน 5 วันต่อ สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานและชอบงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะหมุนเวียน เวลา 5:45 – 14.45, 11:00 – 20:00, 13:00 – 22:00)
 • รูปร่างสมส่วน และชอบการออกกำลังกาย
 • บริษัทจัดการฝึกอบรม และมีการสอนงานก่อนการเริ่มปฏิบัติงานจริง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ครูฝึกสอนการออกกำลังกาย Fitness First (Fitness Instructor)

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือนประจำขั้นต่ำ 9,750 บาท และค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
-ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
-ให้บริการ ช่วยเหลือ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในยิมฟอร์ในการออกกำลังกายได้ และมีความเสมอภาคในการให้บริการ
-ออกแบบโปรแกรม และทำการฝึกสอนตัวต่อตัวให้กับสมาชิกได้จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการออกกำลังกาย
- สอนคลาสกิจกรรมประกอบเสียงเพลงให้กับสมาชิก
- จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสนุกในการออกกำลังกาย และร่วมกับแผนกอื่น ๆ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิก
-พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย (Thai nationality only) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และชอบการออกกำลังกาย
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการฝึกอบรมก่อนการเริ่มงานให้
 • ไม่จำเป็นต้องสามารถสอนคลาสกิจกรรมประกอบเสียงเพลงได้ บริษัทมีการฝึกอบรมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

ครูฝึกสอนการออกกำลังกาย Fitness First โซน เซ็นทรัลเวิลด์ (Fitness Instructor)

อัตรา : 10

เงินเดือน : เงินเดือนประจำขั้นต่ำ 9,750 บาท และค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : โซน เซ็นทรัลเวิลด์

รายละเอียดของงาน
-ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
-ให้บริการ ช่วยเหลือ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในยิมฟอร์ในการออกกำลังกายได้ และมีความเสมอภาคในการให้บริการ
-ออกแบบโปรแกรม และทำการฝึกสอนตัวต่อตัวให้กับสมาชิกได้จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการออกกำลังกาย
- สอนคลาสกิจกรรมประกอบเสียงเพลงให้กับสมาชิก
- จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสนุกในการออกกำลังกาย และร่วมกับแผนกอื่น ๆ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิก
-พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย (Thai nationality only) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และชอบการออกกำลังกาย
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการฝึกอบรมก่อนการเริ่มงานให้
 • ไม่จำเป็นต้องสามารถสอนคลาสกิจกรรมประกอบเสียงเพลงได้ บริษัทมีการฝึกอบรมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก Fitness First โซน เซ้นทรัล เวิลด์

อัตรา : 3

เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : โซน เซ็นทรัลเวิลด์

รายละเอียดของงาน
-สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส
-ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง
-แนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม
-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่างให้สมส่วน
-บริษัทมีการฝึกอบรมงานขาย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นอย่างมืออาชีพให้
- เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท
-ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน รักการออกกำลังกาย
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

Technician Fitness First ประจำสาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป + ค่าล่วงเวลา

สถานที่ทำงาน : เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

รายละเอียดของงาน
-ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ภายในศูนย์ออกกำลังกาย
-ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย
-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทุกสาขาในกรุงเทพ
-บริษัทฯ มีรถยนต์ให้ใช้ในระหว่างการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการดูแล ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ อย่างน้อย 1 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์ มีรถยนต์ให้ใช้ในการปฏิบัติงาน

วิธีการรับสมัครงาน
1.ส่งประวัติย่อมาทาง E-mail: fitnessfirster@fitnessfirst.co.th
2.ส่งบทความ "ทำไมฟิตเนส เฟิรส์ทถึงต้องเลือกคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท" ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
3.โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 02-118-6600

Fitness First (Thailand) Ltd.
เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 3 ( BTS ช่องนนทรี ทางออกที่ 1 ) สาทรเหนือ ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-118-6600
แฟกซ์ : 02-118-6699

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

http://www.fitnessfirst.co.th/en-GB/Careers/
ดูแผนที่