บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
เป็นบริษัทฯขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือแพทย์ ชุดน้ำยาสำเร็จรูป จากต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุ่น เป็นต้น

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เฉพาะวุฒิปริญญาโท

อัตรา : 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 62,64 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 49/1 เขต.บางพลัด กรุงเทพ (ใกล้เซนทรัลปิ่นเกล้า)

รายละเอียดของงาน
1. เข้าพบลูกค้า ในมหาวิทยาลัย

2. สามารถนำเสนอสินค้าทางด้าน molecular PCR RT-PCR

3. บริการหลังการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาโท สาขาจุลชีวิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย- หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • บุคคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการสื่อสารดี
 • พิจารณาเฉพาะผู้มีประสบการณ์ การขายสารเคมี และชุดน้ำยาเกี่ยวกับ Molecular
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3 ปี

ประสานงานขาย

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : เขตบางพลัด กรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
ช่วยเหลือสนับสนุนงานของพนักงานขาย
เช่น ทำใบเสนอราคา ออกบิลให้เซลล์
รับโทรศัพท์จากลูกค้า รับ-ส่ง อีเมล์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 36 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถใช้ อินเตอร์เน็ตอย่างคล่องแคล่ว Microsoft word and Excel
 • บุคคลิกคล่องตัว มีที่พักบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ธนบุรี บางพลัด
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • ทำงานวันจันทร์- วันศุกร์

คลังสินค้า

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.จัดสินค้าเข้า-ออกจากคลังสินค้า และจัดเก็บเอกสารสินค้า เข้า-ออก

2.ดูแลความเรียบร้อยในคลังสินค้า

3.ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ISO9001:2008

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เขตอีสานใต้ เฉพาะปริญญาโท

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
เพศ ชาย-หญิง
วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการดูแลและควบคุมทีมขาย มีความสามารถบริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิ ปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์ 2-5 ปี)
 • มีประสบการณ์ในการดูแลและควบคุมทีมขาย
 • สามารถบริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เขตภาคเหนือ(ตอนล่าง) เฉพาะปริญญาโท

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : 62,64 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 49/1 บางพลัด กรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
ดูแลลูกค้าในมหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์วิทยาศาสตร์ต่างๆ
ในจังหวัดพิษณุโลก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย-หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดพิษณุโลก
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PCR, Molecular
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Technical Product

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.มีความเชี่ยวชาญงาน PCR RT-PCR DNA RNA
2.ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
3. สามารถเดินทางต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาโทด้านพันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพเท่านั้น
 • ชาย-หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ในงาน PCR RT-PCR DNA RNA solution

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครงาน Online JobTH.com
2.ส่งจดหมายสมัครงาน
3.สมัครด้วยตนเอง

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
62,64 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4330040
แฟกซ์ : 02-4342609

ติดต่อ : คุณธนันต์พร พงษ์ลี้รัตน์

http://www.pacificscience.co.th