DilaVie co.,Ltd.
บริษัท ดิลาวี จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเพชร มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีสาขาอยู่ในศูนย์สรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลบางนา เซ็นทรัลพระราม2 เซ็นทรัลเวิร์ล และอีกมายมาย กว่า 20 สาขา ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วบริษัทฯ จึงต้องการพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ด่วน ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจิวเวลรี่ ประจำสาขาชลบุรี,เชียงใหม่,ระยอง, มหาชัย, แฟชั่นไอซ์แลนด์, เดอะพรอมานาด (ด่วนมาก)

อัตรา : 10

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เชียงใหม่,มหาชัย,ระยอง,พรอมานาด แฟชั่นไอซ์แลนด์

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบขายตาม Outlet ของบริษัทในศูนย์สรรพสินค้าชั้นนำ **มีทักษะการขายเป็นเลิศ** บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและให้บริการลูกค้าอย่างสุดฝีมือ ลักษณะการขายหน้าร้านตัวต่อตัว

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือหญิง
 • มีประสบการณ์การขายจิวเวลรี่ อย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกดี มีจิตใจรักการให้บริการและพร้อมที่จะเรียนรู้
 • คล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ต้องมีทักษะการขายดีเยี่ยมเป็นสำคัญ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ได้
 • จะต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000 หรือ พิจารณาตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : เมืองเอกรังสิต

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการผลิต,ซ่อมสินค้า โดยประสานงานกับทางโรงงานและซัพพลายเออร์ และฝ่ายขาย เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบันบริษัทมีสาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัดดังนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ แฟชั่นไอซ์แลนด์ พรอมมานาด ,แหลมทอง จ.ระยอง,เซ็นทรัลขอนแก่น จ.ขอนแก่น,เซ็นทรัลเฟติวัลหาดใหญ่ จ.หาดใหญ่ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้เกี่่่ยวกับเพชรและจิวเวอรี่เป็นอย่างดี
 • มีประสบการในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และทนต่อสภาวะกดดันได้
 • สามาปฏิบัติงานนอกสถานที่ และ ทำงานล่วงเวลาได้
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์
 • จะต้องมีบุคคลค้ำประกัน 2 คน( บิดา มารดา พี่น้องหรือคู่สมรส

พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วนมาก)

อัตรา : 2

เงินเดือน : รายรับ 20,000+

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่ประชาชื่น

รายละเอียดของงาน
งานหลักคือ ขับรถ รับ-ส่ง เด็กไปเรียนและให้ผู้บริหาร ดูแลความสะอาดรถและบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา, รดน้ำต้นไม้และทำสวนบ้างเล็กน้อย และปฏิบัติงานตามคำสั่งนาย*ปฎิบัติงานที่เมืองเอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชำนาญเส้นทาง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ , อดทนและคล่องแคล่ว
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และ ไม่ต้องโทษคดีร้ายแรง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาได้
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิตจิวเวอรี่

อัตรา : 1

เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : เมืองเอกรังสิต

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการผลิต,ซ่อม สินค้า โดยประสานงานกับทางโรงงานและซัพพลายเออร์ และฝ่ายขาย เพื่อให้ทันความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบัน บริษัท มีสาขาในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ดังนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ แฟชั่นไอซ์แลนด์ พรอมมานาด ,แหลมทอง จ.ระยอง ,เซ็นทรัลขอนแก่น จ.ขอนแก่น , เซ็นทรัลเฟติวัลหาดใหญ่ จ.หาดใหญ่ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความคล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และทนต่อสภาวะกดดันได้
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word,Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และ ทำงานล่วงเวลาได้
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์
 • จะต้องมีบุคคลค้ำประกัน 2 คน (บิดา มารดา พี่น้อง หรือ คู่สมรส )

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000 - 30,000 หรือตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อาคารพญาไทย พลาซ่า ชั้น 11

รายละเอียดของงาน
รับโทรศัพท์, ดูแลเงิน petty cash, ทำรีพอร์ท, จัดทำเอกสารบัญชีเบื้องต้น เช่น เอกสาร รับ-จ่าย, ใบแจ้งหนี้และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, จัดซื้ออุปกรณ์ออฟฟิตสำนักงาน, จัดทำเอกสารเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทั้ง พูดและเขียน ในระดับใช้ได้
 • - มีความระเอียดรอบครอบและมีทักษะในการจัดเตรียมเอกสารที่ดี
 • - มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และ ทำงานล่วงเวลาได้
 • - ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

การตลาด (AE - Account Executive)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 30,000 หรือ พิจารณาตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : อาคารพญาไทย พลาซ่า ชั้น 11

รายละเอียดของงาน
ทำ presentation ทั้งของบริษัท และ ของโครงการเพื่อนำเสนอลูกค้า, เตรียมเอกสารสัญญา ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้และติดตามผล, ทำ monthly report, อัพเดทข้อมูลทางเวปไซด์และเฟสบุ๊คและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า สาขาการตลาด
 • - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทั้ง พูดและเขียน ในระดับดีมาก
 • - มีทักษะในเจรจาและพรีเซนงานดีเยี่ยม
 • - สามารถบรีฟงานและประสานงานได้ดีในทุกประเภทองค์กร, มีปฏิภาณไหวพริบ ชอบทำงานแบบท้าทาย
 • - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • - มีความใฝ่รู้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีใจรักในการทำงานและชอบพบปะผู้คน
 • - หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง Power Point
 • - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และ ทำงานล่วงเวลาได้

วิธีการรับสมัครงาน
สามารถมาเขียนใบสมัครแล้วรอสัมภาษณ์ทุกวันเสาร์ ที่เซ็นทรัลเวิลดิ์ ชั้น1 โซนจิวเวลรี่
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น.
หรือสะดวกส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ E-mail :dilavie.job@gmail.com

DilaVie co.,Ltd.
ร้าน DILAVIE 4,4/1-4/2,4/4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ชั้น 1 โซนจิวเวอรี่ ห้องเลขที่ D126 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 086-4152295
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณกัญญารัตน์

อยู่ในช่วงปรับปรุง
ดูแผนที่